select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Terminy

Maśica Serbska pśepšosyjo gromaźe ze Spěchowańskim towaristwom za serbsku rěc w cerkwi z.t. na sympozium pśi góźbje 400. pósmjertnego dnja Albina Mollera do klubownje dolnoserbskego internata w Chóśebuzu na Žylojskej droze 39, w 14 góź.

Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje budźe sobotu, 9. měrca 2019 w 14 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Hižo w 13 hodź. spominamy na Mikławšku na Michała Hórnika składnostnje jeho 125. posmjertnin.  

 

 

Kontakt

Maćica Serbska z.t.

Maćica Serbska z.t.
Jurij Łušćanski
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
e-mail: macica.serbska(at)web.de

Dolnoserbske wótźělenje Maśica Serbska
dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de