select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Terminy

Sekcija ludowěda a muzejownistwo přeprošuje wutrobnje na zeńdźenje dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća póndźelu, 17.06.2019, wot 14.00 do 17.00 hodź. do parka błudźenkow we Wochozach.

1) W 14.00 hodź. witanje na žurli přez Ulricha Klinkerta, předsydy Spěchowanskeho towarstwa Łužiski park błudźenkow we Wochozach z.t., předstajenje ideje parka błudźenkow a noweje serbskeje wustajeńcy.

2) Ines Kunzendorf, Zwjazk za serbski kulturny turizm z.t., předstaji nowu kartu "Ducy po serbskej Łužicy” z informacijemi a poskitkami dožiwjenja serbskeje kultury a rěče.

3) Wokoło 15.30 hodź. kofejpiće abo imbis w caféteriji, po tym małe wjedźenje po parku błudźenkow. 

Zetkamy so wokoło 13.45 hodź. před wrotami parka błudźenkow, Parkowa 7, 02943 Hamor. Potuńšeny zastup płaći 5 € na wosobu. Popłatk za parkowanišćo so nam na tutym dnju spušći. 

 

 

 

 

Kontakt

Maćica Serbska z.t.

Maćica Serbska z.t.
Jurij Łušćanski
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
e-mail: macica.serbska(at)web.de

Dolnoserbske wótźělenje Maśica Serbska
dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de