2016/2017

Rozprawa sekcije ludowěda/muzejwnistwo

 

Naša sekcija ludowěda /muzejownistwo wobhladuje so jako wójmidło mjez zajimcami a slědźerjemi na polu ludowědy a muzejownistwa. Wona organizuje lětnje zetkanje dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnišća, zo by zmóžniła wuměnu nazhonjenjow mjez  muzejemi a domizniskimi stwami ze serbskimi zběrkami.

Loni poda so dźěĺowa skupina dnja 13. junija 2016 do Serbskeje tkajerskeje stwy w Drjowku.

Do toho bě w 14 h přednošk w hosćencu Hartnick w Źiwize regionalneje rěčnicy Domowiny w Delnjej Łužicy Uty Hentšeloweje na temu “Procowanje Rady za serbske nastupnosći w Podstupimje a Domowiny wo pśizamknjenje gmejnow k serbskemu sydlenskemu teritorijej”. Přitomni rozstajichu so z rólu serbskich a lokalnych muzejow w tutym prócowanju. Slědowaše wopyt Serbskeje tkajerskeje stwy z wjedźenjom knjeni Roswithy Baumertoweje, wjednicy Spěchowanskeho towarstwa Serbska tkajerska stwa, kotraž stara so wo zawostajenstwo zběrkow Lotara Balka. Jej poboku steji młoda serbskorěčna sobudźěłaćerka  Katalin Poráckojc.

Andrea Pawlikowa

11.3.2017