2018/2019

Rozprawa Hornjoserbskeje rěčneje komisje

Hornjoserbska rěčna komisija je so w lěće 2018 štyri króć k wuradźowanjam zešła: 16. měrca, 4. meje, 14. septembra a 23. nowembra.

Na posedźenjach smy wobjednali prawidła hromadźe- a róznopisanja, kotrež hač dotal nihdźe eksplicitnje rjadowane njejsu. Za to mějachmy předłohu, kotruž je zdźěłał dr. Timo Meškank hromadźe z poradźowarskej skupinku. Tutej skupince přisłušachu nimo wobdźěłarja prawidłow Michał Nuk, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar. Wona je so w lěće 2018 dwójce zešła (14. awgusta a 19. nowembra).

Posedźenja HRK a klawsurneje skupiny w lěće 2018 su so kaž předwidźane přewjedli, lětsa pak njeje so 1. februara planowane zeńdźenje regularnje wotměć móhło, dokelž njeběchmy wobzamknjenjakmani – bě přewjele chorych a na druhe wašnje zadźěwanych.

Zaměry posedźenjow su so we hłownym docpěli: HRK je na posedźenju 23. nowembra prawidła hromadźe- a róznopisanja wobzamknyła a w klawsurnej skupinje je so přihotowanje předłohi za hišće zbywace wobłuki prawopisnych prawidłow na klawsurje 19. nowembra dokónčiło. Wuslědki posedźenjow poradźowarskeje skupiny kaž tež posedźenjow HRK su so nadrobnje protokolowali a do naćiska cyłkownych prawidłow zadźěłali. Dźakuju so pilnym protokolantam a wšitkim čłonam HRK za aktiwne sobudźěło.

Sonja Wölkowa

Budyšin, 9.3.2019