2018/2019

Rozprawa sekcije ludowěda / muzejownistwo

Naš wotrjad wobsteji z horstki enthusiastow, w cyłku pak smy pjatnaćo, wot kotrychž pak so wjetšina na zeńdźenjach njewobdźěla. Mnozy z nas zwjetša hižo powołansce na polu ludowědy a muzejownistwa skutkuja a slědźa a tež za druhe towarstwa dźěłaja. Tak přiwza so loni naša městopředsydka dr. Ines Kellerowa do cyłkowneho předsydstwa Krajneho towarstwa za sakski domiznoškit w Drježdźanach a tam wotnětka serbske zajimy zastupuje. Z tym narostu snano w přichodźe synergije zhromadneho slědźerskeho dźěła. Mamy za trěbne, zo so my Serbja tež w němskich gremijach angažujemy, nic jenož wědomostneje wuměny dla, ale tež zo by zaručene było, zo so při slědźenjach na Serbow njezabudźe. Tak referowaštej čłonce našeje sekcije loni tež na regionalenj konferency h.mj. towarstwa w Njebjelčicach.  

Dokelž smy wšitcy powołansce dosć zapřehnjeni, koncentrujemy našu sekciju tuchwilu na jedyn hłowny nadawk a to je organizowanje zeńdźenjow a zajězdow Dźěłoweho kruha Łužiske muzeje a muzealne zarjadnisća, kiž je při sekciji püřizamknjeny. Při tym je nam wažne, zo zapřijamy po móžnosći wšě muzeje Hornjeje a Delnjeje Łužicy, kiž maja serbske zběrki. Tak sćelemy na 40 muzeje a domizniske stwy přeprošenja. Wobdźěleja so na tajkich fachowych wuměnach něhdźe 20 ludźi. Loni smy so dwójce zetkali. Wo prěnim zeńdźenju w januaru, jako pobychmy w Muzeju Budyšin na wustajeńcy wo regionalnym wašnju drasćenja w Hornjej Łužicy w 19. lětstotku, běch hižo na zašłej hłownej zhromadźiznje rozprawjała. Slědowaše dnja 10. septembra dalše zeńdźenje w Delnjej Łužicy tohorunja na temu drasta. Pod hesłom „Fashion meets Tradition” wjedźeše nazymska wuprawa do Lubnjowa k designerce serbskeje mody Sarje Gwiszcz. Wona předstaji swoju modowu koncepciju, kotraž bazowaše spočatnje tež na mexikanskich motiwach Dia de Muertos a symbola nopa / calavery jako wuraz trěbneje rewitalizacije serbskeje drasty. W Muzeju pod hołym njebjom na Lědach wobhladachmy sej wustajeńcu wo fotografje serbskich drastow Richard Klauwje a diskutowachmy wo lětušim wustajenskim projekće serbskeje mody Budyskeho Serbskeho muzeja. Zrodźi so ideja wo wubědźowanju modoweho designa, kotrež Serbski muzej tuchwilu z pomocu pjenježnych srědkow Ludoweje banki Drježdźany – Budyšin pod hesłom „SORBIAN STREET STYLE” realizuje.

Prosyli su mje, so wuprajić k lońšemu stejišću Maćicy Serbskeje nastupajo Muzej Ćišinskeho a dalše wohrožene muzeje. Dotal so rozrisanja namakali njejsu. Naša sekcija pak móže jenož ideelnu podpěru dać. Nadźijamy so, zo so nowe strategije bórze wuwija. Knjez předsyda budźe so k tomu na hłownu zhromadźiznu Domowiny wobroćić.

Andrea Pawlikowa

Budyšin, 9.3.2019