Sobustawstwo

Čłonojo Maćicy Serbskeje z.t. móža być přirodne a juristiske wosoby. Towarstwo ma čestnych a spěchowacych čłonow.
Štóž chce Maćicy Serbskej přistupić, njech wupjelni přizjewjenski formular a jón na tam podatu adresu pósćele. Wobsteji tež móžnosć, wupjelnjeny a podpisany list na Maćičnu adresu mejlować.

Móžeće přinošk na konto Maćicy Serbskeje přepokazać: Macica Serbska e.V.; IBAN: DE36 8559 0000 0300 1300 70.
Štóž chce swój přinošk wotknihować dać, njech wupjelni sćěhowacy formular za wotknihowanje přinoška a jón tohorunja na tam podatu adresu pósćele.