Serbski Sokoł z.t.

Towarstwo Serbski Sokoł z.t. je třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow a jednotkow kaž tež jednotliwych wosobow a druhich sportowych zjednoćenstwow, kotrež so za jeho zaměry zasadźuja.

Wot 1920 do 1933 skutkowaše we Łužicy tele sportowe towarstwo pod mjenom Serbski Sokoł, kotrež měješe zaměr, serbsku dźěćinu, młodźinu a dorosćenych za sportowanje dobywać kaž tež k sylnjenju narodneho wědomja přinošować. Po politiskim přewróće so w serbskich medijach a na zhromadźiznach wospjet namjetowaše, Serbski Sokoł wožiwić.

Załoženska zhromadźizna wotmě so 28. decembra 1993 w Hórkach, w Kamjenskim wokrjesu. Za čestneho předsydu wuzwolichu Jurja Frencla z Ralbic, kiž je zdobom čestny prezident DJK Sokoł Ralbicy/Hórki. Jurij Frencl bě hižo do 1933 z čłonom Serbskeho Sokoła.

Třěšny zwjazk integruje čłonow-jednotliwcow, sportowe towarstwa, sportowe zjednoćenstwa a jednotki kaž tež sportowe skupiny, kiž so z idejemi sokołskeho hibanja zwjazani čuja. Dotal přistupichu Serbskemu Sokołej nimo čłonow-jednotliwcow/sobuzałožićelow slědowace sportowe towarstwa a zjednoćenstwa: Sokoł Budyšin z.t. z wotrjadami kehelowanje, volleyball, gymnastika a lochkoatletika, koparjo sportoweho towarstwa Zeleno-běli z Hórkow, koparskej mustwje Sokoła Ralbicy/Hórki, koparjo SJ Njebjelčicy, volleyballowe mustwa Serbskeju gymnazijow Budyšin a Choćebuz, wučerske volleyballowe mustwo Serbskeje šule "Michał Hórnik" Worklecy.

Serbski Sokoł z.t. wěnuje so předewšěm ludowemu sportej. Hłowny zaměr třěšneho zwjazka je, iniciěrować, koordinować, organizować a přewjesć sportowe zarjadowanja we Łužicy, předewšěm w župach Kamjenc, Budyšin, Wojerecy a Běła Woda. Wón pěstuje kontakty k sportowcam mjezynarodneho sokołskeho hibanja. Wšitke sportowe zarjadowanja Sokoła słuža wuwiću, pohłubšenju a zachowanju serbskosće w našich kónčinach.

Lěta 1996 je Serbski Sokoł z. t. přistupił k třěšnemu zwjazkej wšěch serbskich towarstwow, Domowinje - Zwjazkej Łužiskich Serbow z.t.

Što chce Serbski Sokoł?

 1. Towarstwo je třěšny zwjazk serbskich sportowych zjednoćenstwow a jednotkow kaž tež jednotliwych wosobow, kotřiž so za zaměry towarstwa zasadźuja. Wone zjednoća tež towarstwa, sportowe jednotki a skupiny, kotrež so ze sokołskim hibanjom zwjazane čuja.

 1. Charakter towarstwa Serbski Sokoł z.t. zwuraznja so w šěrokej ludosportowej činitosći.

 1. Zaměr towarstwa je, iniciěrować, koordinować, organizować a přewjesć sportowe zarjadowanja we Łužicy. Serbski Sokoł pěstuje tež kontakty k sportowcam mjezynarodneho sokołskeho hibanja.

 2. Towarstwo wuznawa so jako naslědnik „Serbskeho Sokoła“ lětow 1920 – 1933, tež nastupajo zaměry a nadawki:

  • wuwiwać ćělne, duchowne a moraliske hódnoty sportowcow

  • sportować na ludosportowej runinje pod hesłom „W strowym ćěle tči strowy duch“

  • hajić a sej česćić serbsku rěč a serbsku ludowu kulturu

  • wuwiwać serbsku rěč na polu sporta

Wšě zarjadowanja Serbskeho Sokoła z.t. słuža předewšěm wuwiwanju, pohłubšenju a zachowanju serbskosće w našich kónčinach a serbskeje identity.