Zwjazk serbskich wuměłcow z.t.

WITAJĆE K NAM

Zwjazk serbskich wuměłcow z.t. (ZSW) zastupuje a spěchuje zajimy na polu serbskeho tworjaceho wuměłstwa, hudźby, prozy a poezije, filmowstwa, dźiwadła a publicistiki. Pod třěchu ZSW su zjednoćeni serbske wuměłče a wuměłcy kaž tež žurnalistki a žurnalisća a ze serbskim wuměłstwom zwjazani přećeljo a podpěraćeljo.

Zaměr zwjazka je, być towaršnostny partner při šěrjenju a přistupnjenju serbskeje kultury – wosebje artificielneho wuměłstwa – a při přesadźenju kulturnopolitiskich zajimow swojich čłonow.

W nošerstwje ZSW organizuja a koordinuja so zarjadowanja kaž čitanja, koncerty, wustajeńcy a dźěłarnički. Nimo toho prócuje so towarstwo wobstajnje wo wutwar mjezynarodneje wzajomnosće, wo pěstowanje wurunaneho serbsko-němskeho poćaha a wo stopnjowanje reputacije tworiwosće swojich sobustawow w zjawnym diskursu.

Tuchwilu je něhdźe 90 wosobow w ZSW organizowanych.


Pokiwy k aktualnym aktiwitam ZSW:
https://de-de.facebook.com/SorbischerKuenstlerbund/

Mediateka serbskeje literatury:
https://www.youtube.com/channel/UClzv2AK-qRe-xn9f9tqYp9w

Serbski TV:
https://www.instagram.com/serbskitv/