2018/2019

Rozpšawa Dolnoserbskeje rěcneje komisije

Dolnoserbska rěcna komisija jo se 2018 zmakała dwójcy: 15.5. a 30.5.

Wobzamknuło jo se zawjeźenje pisanja měkego <ŕ> srjejź słowa. Z tym co DSRK spěchowaś pšawe wugronjenje słow ako pjakaŕka, ceŕba, waŕmo.

Wušej togo jo se w zwisku z rozšyrjenim dolnoserbskego starodawnego sedleńskego ruma Serbow pśeglědała wobšyrna lisćina mjenjow wobydlenišćow wšakorakich typow. Wuslědk mjazy drugim toś tych procowanjow jo 30. zešywk Małego rědu Serbskego instituta „Mjenja wobydlenišćow w starodawnem sedleńskem rumje Serbow w kraju Bramborska“.

W tom konteksće su se teke diskutěrowali a sprecizěrowali pšawidła wjelikego a małego pisanja toś tych wósebnych mjenjow.

Fabian Kaulfürst

Budyšyn, 9.3.2019