Myta Maćicy Serbskeje

Maćica Serbska je na swojej hłownej zhromadźiznje 10. jutrownika 2010 wobzamknyła, spožčić dorostowe myta, zo byštej so spěchowałoj nałožowanje serbskeje rěče a zaběra ze serbskimi stawiznami, kulturu a ludowědu.

Maćica Serbska wupisa kóžde druhe lěto myta za doros; přichodne wupisanje budźe 2023:

Myto Bogumiła Šwjele

Myto Michała Hórnika

Myto Arnošta Muki