Přehlad přednoškow na hłownych zhromadźiznach

24.9.2021
Wencke Nebatz M.A.
K šulskej politice a Serbam Dolneje Łužyce w 18. stolěśu

29.5.2019
René Šuster
Kóńc brunice we Łužycy – aktualne tšojenja a perspektiwa

26.4.2018
dr. Pětš Šurman
Wóznam póśěgow mjazy Maćicarjemi/Maśicarjami Górneje a Dolneje Łužyce. Pśemyslowanja pśi góźbje 25-lětnego jubileuma nowozałoženja wědomnostnego towaristwa

dr. Pětš Šurman
Zawjeźenje do noweje wustajeńce „Maśica Serbska mjazy tradiciju a modernu” (awtora: Martina Nowakojc a pśedsedaŕ Maśice)

9.7.2017
dr. habil. Hartmut S. Leipner
Situacija kśesćijanow w Dolnej Łužycy w 20. stolěśu

20.5.2016
Saskia Krügerojc
Woboranje pśeśiwo diskriminacije Serbow w nacistiskej Nimskej na pśikłaźe Pawliny Krawcoweje

29.5.2015
Beno Pětška
Spominanje na móje prědne lěta w Dolnej Łužycy

13.6.2014
Ines Neumanojc
Zakładne rezultaty a měnjenja jadnastkarjow k serbskim institucijam a k zapśěgnjenju Dolnoserbskego gymnaziuma do serbskego wobswěta

7.6.2013
Měto Nowak
Móžo šula rewitalizěrowas dolnoserbšćinu?

8.6.2012
dr. Pětš Šurman
Wuznam Dolneje Łužyce w 100-lětnej historiji Domowiny

10.6.2011
Měto Nowak
Witaj-projekt w Dolnej Łužycy - kritiska bilanca

28.5.2010
dr. Pětš Šurman
Wliw Jordanowych na serbstwo w Dolnej Łužycy
Wjeźenje pśez - wót referenta sobu wugótowanu - wustajeńcu "Maśica Serbska - 130 lět procowanja wó zdźaržanje serbskeje rěcy a kultury" w Chóśebuskem Serbskem muzeju

5.6.2009
Gregor Wieczorek
Wopominańska kultura - Fryco Rocha ako redaktor Serbskego Casnika 1931-1933

16.5.2008
dr. Doris Teichmannowa
Serbske duchowne žywjenje w Lubinskem cerkwinem wokrejsu

1.6.2007
Heiko Kozel
Serbske pšawniske stawizny a město Chóśebuz

9.6.2006
dr. Anja Pohončowa
Kito Wylem Broniš (1788-1881) - pózabyty dolnoserbski rěcywědnik