Rozprawa dźěławosće Hornjoserbskeje rěčneje komisije 2011/2012

Hornjoserbska rěčna komisija ma tuchwilu 17 čłonow, jedna čłonka je strowotnych přičin dla w rozprawnym lěće čłonstwo złožiła. Komisija je so w l. 2011 štyri króć k wuradźowanjam zešła: 4. měrca, 20. meje, 26. awgusta a 25. nowembra, dalše posedźenje mějachmy 3. februara 2012.
Předmjet posedźenjow běchu dalše dźěle wot dr. Tima Meškanka předźěłaneje wersije prawidłow hornjoserbskeje ortografije a interpunkcije, předewšěm prawidła pisanja komy. Dźe wosebje wo prawidła, kotrež su so jako reakcija na reformu němskeje ortografije změnili, dale dźe wo rjadowanje padow, hdźež faluja dotal prawidła, hdźež wobsteja přećiwki k tuchwilnej praksy abo hdźež su trěbne jasniše formulacije. Na předłohach je w nadawku HRK dale sobudźěłała poradźowarska skupinka, kotrejž přisłušachu Michał Nuk, dr. Irena Šěrakowa, dr. habil. Sonja Wölkowa a prof. dr. Edward Wornar, a kotraž je so w lěće 2011 trójce zešła (17. měrca, 20. septembra a 1. decembra).
Wšitke posedźenja su so kaž předwidźane přewjedli, na nich je so mjez 11 a 13 čłonami wobdźěliło, na posedźenjach ekspertoweje skupiny pjećo resp. štyrjo (ze strowotnych přičin). Na wšěch posedźenjach bě z tym wotpowědnje wustawkam kmanosć k wobzamknjenjam data.
Dźěło HRK je wupruwowany puć, kak hodźi so při kodifikaciji spisowneje rěče připóznaty konsens docpěć a přesadźić. Wobdźěleni su zastupjerjo najwažnišich institucijow, kotrež funguja jako multiplikatory spisowneje hornjoserbšćiny: Nimo rěčespytnikow Budyskeho Serbskeho instituta a Lipšćanskeje uniwersity su to Ludowe nakładnistwo Domowina, Serbske nowiny, RCW, Serbski rozhłós a zastupjerjo wučerjow. Po turnusu maja so klětu čłonojo znowa powołać, to ma so dołhodobnje přihotować.

dr. habil. Sonja Wölkowa
předsydka HRK

Budyšin, 3.3.2012