[Translate to hsb:] Wot pomnikoweho wuběrka podpěrane projekty

[]

2019

- pomnik "Nawrót do Koslowa"

- tafli wo skutkowanju Bogumiła Šwjele we Wochozach

- inwentarizowanje katolskich pomnikow Chróšćanskeje wosady

- wobnowjenje hist. chorhoje towarstwa katolskich knježnow (z Wotrowa)

 

2018

- pomjatna tafla za Korlu Bohuwěra Šěcu w Rachlowje

- pomnik za wotprawjeneho pólskeho dźěłaćerja we Łomsku

- restawracija štyrjoch pomnikow za Hronow

- inwentarizowanje katolskich pomnikow Chróšćanskeje wosady

- wobnowjenje historiskeje chorhoje  towarstwa serbskich młodźencow (z Wotrowa)

- pomnik za Kita Šwjelu w Skjarbošcu

 

2017

- duplikat prěnjeje busty Zejlerja na jeho pomniku

- wopomnjenska tafla na něhdyšim Spomóžerskim domje

- wobnowjenje rowa Bogumiła Šwjele

- inwentarizowanje katolskich pomnikow Chróšćanskeje wosady

 

2016

- wopomnjenska tafla za Alfreda Janigka w Kóšnojcach

- wopomnjenska tafla za Jana Kiliana w Delanach

- wobnowjenje Klosec rowa w Strobicach

- inwentarizowanje katolskich pomnikow Ralbičanskeje wosady

 

2015

- wobnowjenje freskow Brjazynskeje cyrkwje

- Inwentarizowanje katolskich pomnikow Njebjelčanskeje wosady

 

2014

- wobnowjenje rowa Jana Arnošta Smolerja na Hrodźišku

- inwentarizowanje katolskich pomnikow Wotrowskeje wosady

- pomnik Fryca Fobowa w Turjeju  (nowowuhotowanje rowa)

- zhotowjenje pomjatneje tafle za Jakuba Nowaka-Horjanskeho

- wobnowjenje rowa Měrćina Nowaka-Njechorńskeho

 

2013

- wobnowjenje informaciskich taflow pomnika Cyrila a Metoda pola Smochćic
- kamjeń na row Wylema Noweho w Choćebuzu

 

2012

- napismowa tafla w Kumšicach
- pomjatna tafla za Romualda Domašku w Koslowje
- wobnowjenje rowa Korle Bohuwěra Šěcy w Bukecach

 

2011

- pomnik Jana Kiliana w Kotecach
- wobnowjenje pomnika Tecelina Měta w Pančicach-Kukowje
- pomjatna tafla za Jana Arnošta Frajšlaga w Hornjej Hórce
- parament za Bukečansku cyrkej
- pomjatna tafla za serbskich wyšich fararjow w Lubnjowje

 

2010

- konserwowanje 63 narownych kamjenjow stareho pohrjebnišća w Rownom
- pomjatna tafla za Pawlinu Krawcowu w Choćebuzu
- naćisk pomnika za Jana Kiliana w Kotecach

 

2009

- připrawjenje pomjatneje tafle za Jurja Winarja w Radworju
- připrawjenje pomjatneje tafle za Kita Šwjelu w Zaspach
- wobnowjenje narownych pomnikow w Bukecach
- postajenje pomjatneho kamjenja za Bjarnata Krawca w Jitru
- znowapostajenje Wuričanskeho stołpa z 18. lětstotka
- připrawjenje narowneje tafle za Jakuba Lorenca-Zalěskeho w Radworju

 

2008

- wobnowjenje napismoweje tafle z lěta 1878 na něhdyšej šuli w Rakojdach
- wobnowjenje pomnika Bogumiła Šwjele w Dešnje
- postajenje pomnika za Kita Panka w Dešnje
- wobnowjenje narowneho pomnika Jakuba Barta-Ćišinskeho we Wotrowje

 

2007

- wobnowjenje Lišec narowneho pomnika w Delnjej Hórce
- nowozhotowjenje serbskeje młodźinskeje chorhoje w Bukecach
- wobnowjenje pomnika Jana Arnošta Smolerja w Budyšinje
- připrawjenje wopomnjenskeje tafle na twarje Serbskeje ludoweje banki w Choćebuzu

 

2006

- wobnowjenje narowneho pomnika Handrija Bróski w Budestecach
- připrawjenje wopomnjenskeje tafle za Jurja Pilka w Hodźiju
- postajenje pomnika za Wjacława Warichiusa w Hodźiju
- postajenje pomika za Jana Bogumiła Fabriciusa w Korjenju