Serbski medijowy paket za biblioteki w Dolnej Łužycy

Maćica Serbska jo pśewzeła nosaŕstwo za projekt “Serbski medijowy paket” za 16 komunalnych a wokrejsnych bibliotekow w serbskem sedleńskem rumje w Bramborskej. Projekt se spěchujo pśez Ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu w Bramborskej. Zaměr jo spěchowanje serbskeje rěcy a spśistupnjenje nowšeje literatuty wó Serbach ako teke serbskeje literatury.

Pětk, 17.12.2021 jo se prědny medijowy paket w Złem Komorowje w pśibytnosći statnego sekretarja Tobiasa Dünowa pśepódał. Teke pśedsedaŕka Maćice Serbskeje, dr. Anja Pohončowa, a pśedsedaŕ dolnoserbskego wótźělenja Maśice Serbskeje, dr. Pětš Šurman, stej byłej pśibytnej.

W januarje 2022 su slědowali dalšne terminy, źož jo se bibliotekam w pśibytnosći šołtow resp. krajnych raźcow a zastupnika Maćice Serbskeje / Maśice Serbskeje pśepódał serbski medijowy paket.

12.1.2022 w Grodku a Baršću (dr. Pětš Šurman)

14.1. 2022 w Bórkowach (niederlausitz-aktuell.de, Lausitzer Rundschau) (dr. Pětš Šurman)

19.1.2022 w Lubnjowje, Wětošowje a Gołkojcach (dr. Anja Pohončowa) ako teke w Chóśebuzu (medijowa informacija, Lausitzer Rundschau, Serbske Nowiny)(dr. Anja Pohončowa, dr. Pětš Šurman)

20.1.2022 w Drjowku (dr. Pětš Šurman)

25.1.2022 we Wjelceju a Kalawje (dr. Anja Pohončowa)

15.6.2022 w Nowych Wikach (dr. Pětš Šurman)

26.6.2022 w Lubinje (dr. Pětš Šurman)

 

Rozpšawy w medijach:

Nowy Casnik, 23.12.2021