20203/2024

Rozpšawa Dolnoserbskeje rěcneje komisije 2023/24

DSRK jo se w lěśe 2023 styri raze zmakała. Rozsuźiło jo se mj. dr. wó pisanju wariantowu prepozicije w/we. Něgajšna regula, kótaraž płaśi dalej za górnoserbšćinu, njejo na žednu wašnju wótpowědowała uzusoju dolnoserbskego wugranjanja. Nowe rědowanje se jomu bližy a póbitujo wěcej fleksibelnosći.

Komisija jo se wušej togo zabrała z wósebnymi padami, ako su se pśi zawjeźenju <ó> pśewiźeli abo wopacnje rozsuźili. We tom wobłuku jo dojšło k punktuelnym korekturam.

Dokulaž jo Nowy Casnik juž pśez lěta pisał <šport> město <sport>, jo se teke dopušćiła forma ze <š>, z cymž jo se dojśpiła jadnakosć z młogimi drugimi póžyconkami, ako su se juž dotychměst z <š> pisali. Wušej togo jo se dojśpiła wobjadnosć z uzusom w dolnoserbskich medijach.

Aktualnej, hyšći njedorozsuźonej temje stej pisanje <s> abo <z> w słowach ako klawsura abo pensija a pisanje <č, tš, tś> w cuzych słowach.

 

dr. Fabian Kaulfürst, powědaŕ