Předsydstwo a čłonojo

rěčnik
dr. Fabian Kaulfürst (Serbski institut)
E-Mail: fabian.kaulfuerst(a)serbski-institut.de

čłonojo
dr. Hauke Bartels (Serbski institut)
Uta Henšelowa (Šula za dolnoserbsku rěc a kulturu)
Margot Hašcyna
Bernd Melcher (Rěcny centrum WITAJ)
Werner Měškank (Serbski muzej)
Janka Pěčkojc-de Lévano (Ludowe nakładnistwo Domowina)
dr. Christiana Piniekowa (Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz [ABC])
Manfred Starosta
Marion Stensel (Serbski rozgłos, RBB)
Stanislav Tomčík (Institut za sorabistiku, uniwersita Lipsk)
Gregor Wieczorek (Nowy Casnik)

zastupowacy čłonojo
Adelheid Dawmowa (Nowy Casnik)
Martina Golašojc (Serbski rozgłos, RBB)
Ingrid Hustetojc (Rěcny centrum WITAJ)
Christina Kliemowa (Serbski muzej)
prof. dr. Edward Wornar (Institut za sorabistiku, uniwersita Lipsk)