Nowe terminy

Hłowna zhromadźizna 2022

Přichodna hłowna zhromadźizna Maćicye Serbskeje budźe sobotu, 30. apryla 2022 w 15 hodź. w Serbskim muzeju w Budyšinje. Přizamknje so přijeće w hosćencu "Burghof" składnostnje 175. róčnicy załoženja našeho towarstwa. Gründungsjubiläums.

„Daloko na zapadźe – zasydlenje Połobskich Słowjanow z archeologiskeho wida“

Přednošk z dr. Jensom Schneeweißom póndźelu, 9. meje 2022 w 17 hodź. W Zejlerjowej bróžni we Wojerecach (flyer).

Lěto Zejlerja a Kocora 2022

W lěće 2022 spominamy na 150. posmjertniny Handrija Zejlerja a na 200. posmjertne narodniny Korle Awgusta Kocora. W běhu lěta wotměja so wšelake zarjadowanja w nošerstwje rozdźělnych partnerow. Maćica Serbska přeprosy w tym ziwsku na sympozij pjatk, 14. oktobra 2022 do Serbskeho muzeja w Budyšinje.