Sekcija literatura a wuměłstwo

předsyda
prof. dr. Dietrich Šołta

Dźěło sekcije je wusměrjene na zaběru, předstajenje a zbliženje literatury a wuměłstwa ze zańdźenosće a přitomnosće Serbow. K tomu słuža zjawne zarjadowanja z přednoškami a čitanjom literarnych wudźěłkow, wjedźenja přez wustajeńcy, wopyty muzejow, ekskurzije a dalše.
Wusahowaca za naše čestnohamtske dźěło běše mjezynarodna konferenca na tema „Ludvik Kuba – folklorist, spisowaćel a moler“ w Serbskim domje a Serbskim muzeju w Budyšinje wot 25. do 27.4.2003 z 21 referentami z wosom krajow.
2010 wopytachmy wustajeńcu „Plakat! Doba NDR w plakatowej zběrce Serbskeho muzeja“ a rozestajichmy so kritisce z wuměłskim žanrom dźensa. Předstajenje animaciskich filmow serbskeje wuměłče Maje Nagloweje a rozestajenje z jeje dźěłom steja mjez druhim na lětušim planje kaž tež wobhladanje wustajeńcy „Mišnjanski porclin a zběrka dotal njeznatych 25 figurow narodnych drastow 1900“ w Serbskim muzeju Budyšina.
Sekciji přisłuša tuchwilu 26 čłonkow a čłonow wosebje z Łužicy, ale tež z Čěskeje a Pólskeje  republiki a Jendźelskeje.