2018/2019

Rozprawa sekcije hudźba

Tři a dwacateho januara toho lěta přewjedźechmy naše zarjadowanje na temu „Wałdowe kěrluše – kotre melodije su woprawdźe wot njeho?“ kaž přeco, w Serbskim domje. Přednošk přiwabi naladnu ličbu zajimowanych, štož drje tež swědči wo trěbnosći, zaběrać so z tutej temu. Nastupajo wabjenje w Serbskich Nowinach njetrjebam so lětsa hóršić a nadźijam so, zo to tež přichodnje tak wostanje.

Mjeztym zo we hłosach za wosadnik (Budyšin 1960) so nastupajo pochad melodijow často jewi „po Symanku“ (ale ani jónu „Wałda“), zwěsćichu wudawaćeljo Wosadnika lěta 1977, zo čerpaše Symank z předłohi Jana Michała Wałdy. Rozsudźichu so tuž, nětko wšěm wotpowědnym melodijam město „Symank“ podać jako žórło „Wałda“. A tak wosta to mjenje bóle hač do dźensnišeho. Zo to njeje spokojace, wujewichu hižo mnohe diskusije, tež hdyž njeměrjachu so na woznamjenjenje „Wałda“.

Z předstajenych na přednošku dopóznaćach wuńdźe tuž žadanje, zo je načasu, maćiznu systematisce přeslědźić. Prošu tuž Maćicu, wosebje hladajo na to, zo mamy tež mjeztym kompetentneho sobustawa, tajki projekt hódnje podpěrać.

Měrko Šołta

Budyšin, 9.3.2019