Terminy

Głowna zgromaźina 2022

Pśiducna głowna zgromaźina Maćice Serbskeje buźo sobotu, 30. apryla 2022 w Serbskem muzeju w Budyšynje. Pśizamknjo se pśiwitanje w gósćeńcu "Burghof" pśi góźbje 175. wrośenice załoženja našogo towaristwa. Gründungsjubiläums.

Lěto Zejlerja a Kocora 2022

W lěśe 2022 spominamy na 150. pósmjertny źeń Handrija Zejlerja a na 200. pósmjertny narodny źeń Korle Awgusta Kocora. W běgu lěta wótměju se wšake zarědowanja, organizowane wót rozdźělnych partnarjow. Maćica Serbska pśepšosyjo w tom ziwsku na sympozij pětk, 14. oktobra 2022 14-17 góź. do Serbskego muzeja w Budyšynje.