Myto Arnošta Muki

Myto Arnošta Muki wupisujo se za studenty a studentki resp. za absolwentow a absolwentki w prědnem lěśe po zakóńcenju studija na pólu serbskeje rěcy a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.