Rozprawa stawizniskeje sekcije 2014/2015

Wot lońšeje hłowneje zhromadźizny Maćicy Serbskeje je stawizniska sekcija přewjedła tři zjawne zarjadowanja w rjedźe Maćičneje akademije. Běchu to:

1. 10. apryla 2014 poda direktor Serbskeho instituta prof. dr. Dietrich Šołta dohlad do swojich slědźenjow wo spisowaćelu Jurju Brězanu. Pod titulom „Brězans frühe Jahre (bis 1950)“ čitaše z manuskripta knihi, kotraž ma składnostnje 100. narodnin Brězana klětu w němskej rěči wuńć.

2. Składnostnje lońšich 150. narodnin českeho přećela Serbow Adolfa Černeho porěča slawist a stawiznar dr. Petr Kaleta z Prahi, kotryž je tuchwilu hóstny slědźer Serbskeho instituta, 27. nowembra 2014 wo temje „Adolf Černy jako sorabist a slědźer małych słowjanskich narodow“.

3. 22. januara 2015 přednošowaše Jurij Łušćanski, znaty kulturnik a publicist z Budyšina, na temu Horst Šlosar – nimale pozabyty mišterski šuler Otta Dixa“.

 Jako přichodny je planowany za 16. apryl wječork wo serbskich pomnikach w Delnjej Łužicy. Dr. Pětš Šurman a dr. Alfred Roggan budźetaj w delnjoserbskej a němskej rěči přednošować na temu „Znankstwa serbskeje žywjeńskeje a twarskeje kultury. Zeugnisse sorbischer / wendischer Lebens- und Baukultur“.Na tutón přednošk hižo nětko wšěch Maćicarjow wutrobnje přeprošuju.

 Rjad Maćičneje akademije, kotryž smy nazymu 2009 załožili, je so w zjawnosći derje přiwzał. Při mjenowanych třoch zašłych zarjadowanjach naličichmy najmjenje 12, najwjace 25 wopytowarjow, z čimž móžemy tola někak spokojom być. Dźakować chcu so na tutym městnje hosćencarjam „Wjelbika“, kotřiž nas přeco přećelnje w swojej restawraciji hospoduja. Rjad Maćičneje akademije chcemy tež w přichodźe dale wjesć. Štóž ma nastupajo temy abo referentow za přednoški namjety abo přeća, njech nam to prošu zdźěli.

Pokazać hišće na to chcu, zo so sobustawy stawizniskeje sekcije tež zwonka oficialnych Maćičnych zarjadowanjow wo šěrjenje wědy wo serbskich stawiznach prócuja z tym, zo před serbskim kaž němskim publikumom na wsach a w towarstwach přednošuja a w nowinach a časopisach stawizniske přinoški publikuja. Spektrum tuteje přednošowanskeje a publikacijskeje dźěławosće je jara šěroki a so z wulkim angažemantom wukonja. Za to wšěm wutrobny dźak!

 Stawizniska sekcija ma tuchwilu 12 zapisanych sobustawow. Ju nawjedujetaj Trudla Malinkowa jako předsydka a dr. Edmund Pjech jako městopředsyda. Sekciske zhromadźizny wot lońšeje hłowneje zhromadźizny MS njejsmy přewjedli. Njemějachmy to za trěbne, dokelž so drobne přihotowanske dźěła w mjezsobnym zwisku dorěča.

 Trudla Malinkowa, předsydka