Myto Bogumiła Šwjele

Myto Bogumiła Šwjele wupisujo se za wukniki a wuknice Dolnoserbskego gymnaziuma a dalšnych dolnołužyskich gymnazijow na pólu serbskeje rěcy a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

Wupisanje 2021

Pśedsedaŕstwo Maćice Serbskeje pśepšosyjo wuknikow a wuknice dolnołužyskich gymnazijow se wobźěliś na wupisanju wó Myto Bogumiła Šwjele na lěto 2021. Wuznamjeniś ma se źěło na pólu serbskeje rěcy, literatury, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja abo wuměłstwa. Ako myto wupišo Maćica Serbska 150 euro za nejžlěpše źěło. Jolic jo źěło w serbskej rěcy napisane, pówušyjo se na 250 euro.

Źěło musy měś minimalnu dłujkosć 6 bokow połterasmužkowego teksta w 12 pt. (TimesNewRoman). Ilustracije su ako pśidank witane. Zapódaś směju se teke źěła, kótarež su nastali za šulske zaměry (w lěśe 2020 abi 2021). Źěłoju ma se pśipołožyś list, w kótaremž stoj mě awtora/awtorki, adresa, narodny źeń, šula, šulski lětnik, titel zapódanego źěła a wobkšuśenje, až jo wóno swójske wuźěło, kótarež njezranijo awtorske pšawo. Na źěle samem njesmějo mě awtora/awtorki napisane byś, aby se gódnośenje stało bźeze znaśa wósoby.

Źěło ma se w dwěma eksemplaroma až do 30.11.2021 na slědujucu adresu zapódaś:

Dr. Pětš Šurman (Maśica Serbska)
Sorbisches Institut / Serbski institut
August-Bebel-Straße 82 / Droga A. Bebela 82
03046 Cottbus / Chóśebuz
e-mail: p.schurmann(at)gmx.de

Pśedsedaŕstwo rozsuźijo až do 31.01.2022 wó pósćenju myta. Pśeśiwo rozsudoju njejo pšawniska droga móžna.
Zakład za pósćenje myta su wustawki.