Myto Michała Hórnika

Myto Michała Hórnika wupisujo so za wukniki a wuknice Serbskego gymnazija Budyšyn a dalšnych górnołužyskich gymnazijow na pólu serbskeje rěcy a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, serbskich stawiznow, serbskego kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma.

Wupisanje 2021

Předsydstwo Maćicy Serbskeje přeprošuje šulerjow a šulerki hornjołužiskich gymnazijow so wobdźělić na wupisanju wo Myto Michała Hórnika na lěto 2021. Wuznamjenić ma so dźěło na polu serbskeje rěče a literatury, serbskich stawiznow, serbskeho kulturneho slědźenja abo wuměłstwa. Jako myto wupisa Maćica Serbska 150 eurow za najlěpše zapodate dźěło. Hdyž je tute w serbskej rěči napisane, zwyši so myto na 250 eurow.

Dźěło dyrbjało měć minimalny wobjim šěsć stronow połdralinkowskeho teksta w 12 pt. (TimesNewRoman). Ilustracije su jako přidawk witane. Zapodać smědźa so rady dźěła, kotrež su nastali za šulske zaměry (w šulskimaj lětomaj 2019/20 a 2020/21). Připołoženy być ma list, w kotrymž steji mjeno awtora/awtorki, adresa, narodny dźeń, šula, rjadowniski schodźenk, titul zapodateho dźěła a wobkrućenje, zo je dźěło samostatny wudźěłk, kotryž njezrani awtorske prawo. Na dźěle samym so njesmě mjeno awtora/awtorki jewić, zo by so hódnoćenje stało bjez znajomosće wosoby. Wšitcy zapodawarjo dóstanu certifikat wo wobdźělenju.

Dźěło ma so w pisomnej formje hač do 30.11.2021 na sćěhowacu adresu  zapodać:

Maćica Serbska                                                                                                                                                      Maćične myto 2019
Postplatz 2/Póštowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin

Předsydstwo rozsudźi hač do 31.01.2022 wo spožčenju myta. Přećiwo rozsudej njeje prawniski puć móžny. Zakład za spožčenje myta su wustawki.