Głowna zgromaźina a 175 lět Maćica Serbska

175 lět Maćica Serbska - nagrona (něgajšnych) pśedsedarjow

Jan Malink

dr. Pětš Šurman

Jurij Łušćanski

dr. Anja Pohončowa

Hłowna zhromadźizna/ Głowna zgromaźina/ Hauptversammlung 2022