Rozpšawa źěławosći Dolnoserbskeje rěcneje komisije 2013

Dolnoserbska rěcna komisija ma aktualnje 12, w lěśe 2013 jo měła hyšći 13 cłonkow. Wóni reprezentěruju serbske institucije Dolneje Łužyce. Dolnoserbski gymnazium bóžko južo někotare lěta njejo zastupjony.
DSRK jo se 2013 tśi razy zmakała (30.4., 12.6., 5.11.). Pśerězne wobźělenje jo było něźi 77 procentow. Pla wobrado­wa­njow jo głownje šło wó pisanje cuzych słow resp. wó móžnosći adaptěrowanja cuzych słow do dolnoserbskego rěcnego systema. Mjaz drugim jo se rozwězało pisanje wobšyrneje kup­ki słow, ako zachopiju we wuchadnišćowej rěcy na sk-, sp-, st-. Teke pisanje z wjelikim resp. małym zachopnym pismikom jo było tema wobradowanjow. Wětšy źěl diskutěrowanych pša­ša­njow jo se tśeśemu razoju pśepowědał a z takim wobzamknuł.
Wutšobnje źěkowaś kśěł se na toś tom městnje Mětoju Pernakoju za jogo statkowanje w DSRK. Lěta dłujko jo z Barlinja jězdźił na wobradowanja a jo ze swójim wěźenim a slěźenim k źěłabnosći komisije pśinosował. Źěk słuša rowno tak Ani Pohončowej, kótaraž tejerownosći w nowej pěślětnej perioźe wěcej k dispoziciji njestoj a kótaraž jo se lěta dłujko starała wó wótlicenje DSRK.

dr. Fabian Kaulfürst, powědaŕ