Sekcija muzika

pśedsedaŕ
Měrko Šołta

 

Hižo ze spočatkom załoženja Maćicy Serbskeje, mjenujcy z dnja sławneje zhromadźizny 18.4.1845 na Winicy w Sprjewinym dole pod Budyšinom, sta so z jednym z jeje najwažnišich nadawkow organizować spěwanske koncerty jako narodny swjedźeń a to wosebje po jara wuspěšnym 1. serbskim spěwanskim swjedźenju na Budyskej třělerni dnja 17. oktobra 1845.
Najebać stajnje znowa přez maćicarjow přihotowanych wulkich spěwanskich swjedźenjow dóńdźe poměrnje pozdźe k załoženju wosebiteho hudźbneho wotrjada.
Hakle 1895 namjetowaše na hłownej zhromadźinje Maćicy Serbskeje Arnošt Muka załoženje tajkeho, kotrehož nachwilny nawod a natwar přiwza K.A. Kocor. Dalši  nadawk měješe być wudaće notow Kocorowych měšanych chórow. Njezrealizowaštej pak so tutej wotpohladaj. Hakle lěće pozdźišo dóńdźe k woprawdźitemu załoženju hudźbneho wotrjada. Předsyda bu Jurij Pilk, městopředsyda kantor Pětr Hila, dalši čłonojo předsydstwa běchu kantor Smoła, wučer Słodeńk a wučer Pjech. Předsydźa buchu pozdźišo Jan Rječka, Jurij Słodeńk a Bjarnat Krawc. Hudźbny wotrjad přihotowaše serbske spěwanske a hudźbne swjedźenje kaž tež hudźbne materialije.
Maćica Serbska wudawaše direktnje a indirektnje wot wšeho spočatka hač po 1. swětowej wójny skoro cyły serbski notowy material, pak ćišćany, pak hektografowany, a zastara z tym wosebje potrjebu serbskich chórow.
Wšě serbske spěwanske swjedźenje hač do 1. swětoweje wójny běchu poprawom Maćične koncerty: namjety a žadanja wuńdźechu z rjadow Maćicarjow na hłownych zhromadźiznach a z jich Wšě serbske spěwanske swjedźenje hač do 1. swětoweje wójny běchu poprawom Maćične koncerty: namjety a žadanja wuńdźechu z rjadow Maćicarjow na hłownych zhromadźiznach a z jich rjadow wuzwoli so trěbny swjedźenski komitej. Tutón organizowaše organizatoriski wotběh koncerta kaž tež na to slědowaceje swjedźenskeje hosćiny a bala. Dnja 2. junija 1923 załoži so Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow. Wulki serbski koncert 3. oktobra 1923 bě posledni, kotryž wuhotowaše hromadźe z nim Maćica Serbska. Jenož Delnjoserbska Maśica organizowaše hišće někotre lěta dlěje centralne serbske swjedźenje, kaž na př. Wětošowske serbske swjedźenje 1929–1931.

Nětčiša sekcija hudźba Maćicy Serbskeje załoži so w lěće 2000. Zaměr sekcije je, so rozestajeć ze serbskej hudźbu, wosebje z jeje herbstwom a kritiski přewod z jeje wobchadom; slědźić na polu serbskich hudźbnych stawiznow runje tak kaž na polu tradicionalneje serbskeje ludohudźbneje kultury; rozestajenje wo pućach a přichod serbskeje hudźbneje kultury.

Dlěši čas je nětko hižo hudźbna sekcija Maćicy Serbskeje jeničke serbske zjednoćenstwo, kotrež so zaběra wědomostnje a popularnowědomostnje ze serbskej hudźbu, kaž tež docyła z hudźbnej kulturu we wšej jeje šěrokosći, wobmjezujo pak so hłownje na herbstwo a tradicionalnu serbsku ludowu hudźbu.

Sektion Musik

Vorsitzender
Měrko Scholze

Schon auf ihrer ersten Gründungsversammlung beschlossen die Mitglieder der Maćica Serbska die Durchführung eines eigenen – damals in Deutschland sehr populären – Gesangsfeste. Vor allem nach dem großen Erfolg des 1. wendischen Gesangfestes am 17. Oktober 1845 in Bautzen und der äußerst positiven Annahme durch die sorbische Bevölkerung wurde die Durchführung weiterer solcher Volksfeste eine vordringliche Aufgabe der Mitglieder der Maćica Serbska. Anregung und Forderung nach weiteren Gesangfesten wurden auf den Hauptversammlungen gestellt, ein Festkomitee gewählt und mit der Durchführung beauftragt.
Erst spät wurde eine eigene musikalische Abteilung gegründet: 1897 übernahm der Komponist Jurij Pilk den Vorsitz. Ihm folgten im Amte der Kantor Jan Rječka-Retschke, die Komponisten Jurij Słodeńk-Melzer und Bjarnat Krawc-Schneider.
Die Hauptaufgabe der Abteilung war weiterhin die Vorbereitung von zentralen sorbischen Gesangfesten sowie die Herausgabe sorbischer Musikliteratur. Während diese Aufgabe nach dem Jahre 1923 in der Oberlausitz der im selben Jahre gegründete Bund wendischer Gesangvereine übernahm, blieb diese Aufgabe in der Niederlausitz noch bis zu Beginn der dreißiger Jahre in Händen der Niedersorbischen Maśica Serbska (z. B. Wendisches Volksfest in Vetschau).
Im Jahre 2000 wurde die jetzige Sektion Musik der Maćica Serbska gegründet. Ihre Aufgabe sehen die Mitglieder in der Auseinandersetzung mit sorbischer Musik und Musikkultur, in der Aufarbeitung des sorbischen musikalischen Erbes, vor allem mit dessen Umgang, in Forschung auf dem Gebiet der sorbischen Musikgeschichte wie auch der traditionellen Volksmusik, sowie der kritischen Auseinandersetzung mit den Wegen und der Zukunft der sorbischen Musikkultur.
Die Sektion Musik der Maćica Serbska ist derzeit die einzige sorbische Vereinigung, welche die wissenschaftliche/populärwissenschaftliche Beschäftigung und Untersuchung der sorbischen Musik, Musikgeschichte und Volksmusik/-kultur, vor allem des musikalischen Erbes, zum Thema hat.