WITAJĆE K NAM!

Maćica Serbska spěchuje wědomostnu zaběru ze stawiznami, rěču a kulturu serbskeho luda. Wona stara so wo nałožowanje serbskeje wědomosće w narodnym dźěle a zasadźuje so za zachowanje serbskeje rěče a kultury a za wutwar sorabistiki. Maćica je nošer Hornjo- a Delnjoserbskeje rěčneje komisije a pomnikoweho wuběrka. Towarstwo chce narodne wědomje Serbow pozběhnyć, přećelske poćahi mjez Němcami a Serbami wutwarić pomhać a słowjansku wzajomnosć sylnić.

 

Poraženi dožiwjamy nadpad Ruskeje na Ukrainu. Naše mysle su wosebje pola našich kolegow a koleginow w Lwowje, z kotrymiž wudźeržuje Maćica Serbska hižo lětdźesatki wuske kontakty. Nadźijamy so bórzomneho nawróta na puć diplomatije, zo by so wójna tak spěšnje kaž móžno skónčiła. Wuprajamy so za měrej tyjace zetkanja wuměłcow a wědomostnikow.  (předsydstwo Maćicy Serbskeje 7.3.2022)