select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

WITAJĆE K NAM!

Maćica Serbska spěchuje wědomostnu zaběru ze stawiznami, rěču a kulturu serbskeho luda. Wona stara so wo nałožowanje serbskeje wědomosće w narodnym dźěle a zasadźuje so za zachowanje serbskeje rěče a kultury a za wutwar sorabistiki. Maćica je nošer Hornjo- a Delnjoserbskeje rěčneje komisije a pomnikoweho wuběrka. Towarstwo chce narodne wědomje Serbow pozběhnyć, přećelske poćahi mjez Němcami a Serbami wutwarić pomhać a słowjansku wzajomnosć sylnić.

Aktualnosće

Hłowna zhromadźizna přesunjena; hladajće tu.

Sekcija ludowěda/muzejownistwo ma nowu předsydku, hlejće tu.

Hornjoserbska rěčna komisija je nowe prawidła za interpunkciju hornjoserbšćiny online stajiła.

Najnowše terminy namakaće tu.

Kontakt

Maćica Serbska z.t.

Maćica Serbska z.t.
dr. Anja Pohončowa
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2
D-02625 Budyšin/Bautzen
e-mail: macica.serbska(at)web.de

Dolnoserbske wótźělenje Maśica Serbska
dr. Pětš Šurman
Serbski institut/Sorbisches Institut
Bebelowa dr./A.-Bebel-Str. 82
03046 Cottbus/Chóśebuz
e-mail: schurmann(at)serbski-institut.de