select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen

 

Młodostni maja so sylnišo do oficielneje mjeńšinoweje politiki Němskeje zapřijeć. Tohodla je społnomócnjeny zwjazkoweho knježerstwa za naležnosće wusydlencow a narodne mjeńšiny, Bernd Fabritius,...

 

Anknüpfend an ihr Gespräch neulich mit Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh haben sich Domowina-Vorsitzender Dawid Statnik und die Regionalsprecherin des Dachverbandes der Lausitzer Sorben, Sonja...

 

Zur Entscheidung des Kreistages des Kreises Spree-Neiße / Sprjewja-Nysa (s. Mitschnitt ab 2 h 41 min (mediathek.lkspn.de/share.cgi) auf Antrag der Fraktion Die Linke...

 

Dźensa zetkachu so čłonojo předsydstwa Zwjazka serbskich studowacych z předsydu Domowiny Dawidom Statnikom w Budyskim Serbskim domje.

Při tym předstaji so tež nowa sobudźěłaćerka Virginia Hanuzowa,...

Lětuša hłowna zhromadźizna Domowiny wotměje so 12. junija w ćěłozwučowarni Němsko-serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom. To poruča prezidij zwjazkowemu předsydstwu (ZP). Zdobom su čłonojo prezidija na...

Statnik k dnjej maćeršćiny: Swójsku zamołwitosć nic na stat delegować – a so zdobom za runoprawosć rěčow we Łužicy zasadźować

K mjezdynarodnemu dnjej maćeršćiny njedźelu, 21. februara, so Dawid...

Die Domowina hat als „Bund Lausitzer Sorben“ auch außerhalb der Lausitz Mitglieder in neun assoziierten Vereinen – je einer ist im Wendland und in Tschechien ansässig, je zwei in Polen und Australien...

Domowina ma jako zwjazk Łužiskich Serbow tež zwonka Łužicy čłonstwo w dźewjeć asociěrowanych towarstwach – jedne we Wendlandskej a Čěskej, dwě w Pólskej a Awstralskej, tři w USA. Kóždolětny hodowny...

Za čas staršiskeho časa ma so k 17.05.2021 městno

šefsekretarki/wěcywobdźěłarki (m/ž/d)

za jednaćela w zarjedźe Domowiny wobsadźić:

Dźěłowe wobłuki su:

- organizacija a koordinacija běrowowych...

W zarjedźe Domowiny ma so k 01.08.2021 městno

referenta za naležnosće třěšneho zwjazka (m/ž/d)

wobsadźić. Jako hłowny zamołwity zarjada za dźěławosć organow a gremijow Domowiny ma referent we wuskim...

 

Zastupjerjo serbskich gremijow su so na swojim póndźelnišim turnusowym schadźowanju wo stawje financneho zrěčenja a dalšim wotběhu rozsudow w zwjazkowymaj krajomaj Braniborska a Sakska informowali. ...


Zur gegenwärtigen Einstellungsoffensive in sorbischen Institutionen zählt auch die von der Stiftung für das sorbische Volk / Załožba za serbski lud bewilligte Stelle „Didaktische Konzeptionierung,...

Marcel Brauman/Braumann

nowinski rěčnik,
wosobinski referent předsydy

casnikarski powědaŕ,
wósobinski referent pśedsedarja

Pressesprecher,
persönlicher Referent des Vorsitzenden

Domowina z. t./
Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.
Póstowe naměsto 2/Postplatz 2,
02625 Budyšin/Bautzen

tel. +49 (0)3591 550-202
mobil: 0171 89 83 985

marcel.brauman(at)domowina.de
presse(at)domowina.de

Facebook

Twitter

www.domowina.de


Facebook Button