select language   Rěč/Sprache/Language
select language
Rěč/Sprache
file.title

Pressemeldungen

Přeprošamy Was wutrobnje na zjawny dźěl přichodneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny. Wone woměje so pjatk, dnja 29.06.2018, 18.00 hodź. na Njepilic dworje w Rownom, Wjesna dróha 61.

Na...

Wir laden Sie herzlich zum öffentlichen Teil der Sitzung des Bundesvorstandes der Domowina ein. Sie findet am 29. Juni ab 18 Uhr auf dem Njepila-Hof, 02959 Schleife/Slepo, OT Rohne/Rowno, Dorfstraße...

Přihoty přichodneho posedźenja Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny stejachu w srjedźišću zetkanja prezidija Domowiny dnja 19.06.2018 we Wojerecach.

Tež wuhódnoćichu čłonojo njedawne słyšenje k serbskim...

Die Vorbereitung der nächsten Tagung des Bundesvorstandes der Domowina, die am 29.06.2018 in Rohne stattfindet, stand im Mittelpunkt der Beratung des Präsidiums der Domowina am 19.06.2018 in...

Hišće hač do 30. junija je składnosć, zasłužbne wosoby za lětuše wuznamjenjenje z Mytom Domowiny, z Mytom Domowiny za dorost a z Čestnym znamješkom Domowiny namjetować. Čłonojo župow, towarstwow a tež...

Dodawki a aktualizowane terminy za junij 2018 (PDF)

Sobotu, 9.6.2018, zetka so předsydstwo němskeje sekcije CIOFF w Delnjej Łužicy. CIOFF je swětowa organizacija folklornych skupinow a zarjadowarjow folklornych festiwalow z poradźowacym hłosom w...

Pśepšosenje

na 71. Serbske blido Serbskego muzeja

źo:

pśechodnje w Měsćańskem muzeju, w Chóśebuzu na Dwórnišćowej 22

srjodu, dnja 30. maja 2018, we 18:00 góźinach

Pśepšosyjomy Was a Wašych...

Wupisanje dźěłoweho městna

Dźensa je wušło lětuše prěnje čisło informaciskeho łopjena “Naša Domowina digitalnje”. Wone wobsahuje wažne temy z prěnjeho kwartala, kaž 70. róčnicu schwalenja prěnjeho Serbskeho zakonja, hłownu...

Pressesprecherin/
Nowinska rěčnica/
Nowinska powědarka/
PRESS OFFICER

Borbora Felberowa
Bärbel Felber

Mobil: +49 (0) 173 586 96 88
Telefon: +49 (0) 3591 550202
Telefax: +49 (0) 3591 42408
E-Mail: borbora.felberowa@domowina.de


Facebook Button