Prezidium Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny

Z wustawkow Domowiny:

Art. 10 Prezidium

(1) Do prezidiuma słušaju pśedsedaŕ Domowiny, zastupujucej pśedsedarja Domowiny a dalšnej cłonka zwězkowego pśedsedarstwa, kótarejuž na naraźenje pśedsedarja zwězkowe pśedsedarstwo pówołajo. Wó wótwołamju wótpowědneju cłonkowu smějo zwězkowe pśedsedarstwo rozsuźiś.

(2) Prezidium schadujo se pšawidłownje, nanejmjenjej źaseś raz wob lěto a źěła na zakłaźe swójskego jadnańskego pórěda, kótaryž zwězkowe pśedsedarstwo wobzamknjo. Jadnański pórěd prezidija njejo wobstatk toś tych wustawkow.

(3) Prezidium póraźujo pśedsedarja a pśigótujo pósejźenja zwězkowego pśedsedarstwa.

(4) Dalšne nadawki pśipokazujo jomu zwězkowe pśedsedarstwo.