Prezidium Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny

Z wustawkow Domowiny:

Art. 10

(1)   Do prezidiuma słušaju pśedsedaŕ Domowiny, zastupujucej pśedsedarja Domowiny a dalšnej cłonka zwězkowego pśedsedarstwa, kótarejuž na naraźenje pśedsedarja zwězkowe pśedsedarstwo pówołajo.
Wó wótwołanju wótpowědneju cłonkowu smějo zwězkowe pśedsedarstwo rozsuźiś.
(2)   Prezidium schadujo se mjasecnje a źěła na zakłaźe swójskego jadnańskego pórěda,kótaryž zwězkowe pśedsedaŕstwo schwalijo. Jadnański pórěd prezidija njejo wobstatk toś tych wustawkow.
(3)   Prezidium póraźujo pśedsedarja a pśigótujo pósejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa.
(4)   Dalšne nadawki pśipokazujo jomu zwězkowe pśedsedaŕstwo.
(5)   Jadnaŕ a zastupujucy jadnaŕ ako teke wjedniki a zastupujuce wjedniki Domowinje pśisłušecych institucijow se na pósejźenjach prezidiuma z póraźujucym głosom wobźěle.