Zwězkowe pśedsedaŕstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9 Zestawa a nadawki Zwězkowego pśedsedarstwa

(1)   Zwězkowe pśedsedaŕstwo ma až do 30 cłonkow. Wólbna doba trajo styri lěta.
(2)   Pśedsedaŕ a zustupujucej pśedsedarja su cłonki zwězkowego pśedsedarstwa.
(3)   Jadnaŕ a zastupujucy jadnaŕ matej se z póraźujucym głosom wobźěliś na pósejźenjach zwězkowego pśedsedarstwa. Pśedsedaŕ rewizijnego wuběrka ako teke pśedsedaŕ wujadnańskego wuběrka matej pšawo, se z póraźujucym głosom na wobradowanjach wobźěliś.

....

(6)   Zwězkowe pśedsedarstwo ma slědujuce nadawki:

 • rozsuźiś wó pšašanjach běžnego źěła Domowiny mjazy głownyma zgromaźinoma,
 • póstajiś śěžyšća źěłabnosći a rědowaś zawězujuce zagronitosći za zwopšawźenje nadawkow,
 • pśiwześ pšawidłownje rozpšawy pśedsedarja a prezidiuma Domowiny,
 • póstajiś zagronitosći a nadawki prezidiuma,
 • rědowaś wobsejźeństwo a finance  Domowiny.
 • pśiwześ a schwaliś financne a góspodarske plany a rozpšawy,
 • wutwóriś źěłowe wuběrki,
 • pśiwześ rozpšawy jadnarja wó źěle zastojnstwa Domowiny a póstajiś śěžyšća źěła zastojnstwa,
 • póstajiś śěžyšća źěłabnoscí Domowinje pśisłušecych institucijow,
 • pśiwześ rozpšawy wjednikow Domowinje pśisłušecych institucijow,
 • nachylnje pśiwześ nowych cłonkow do Domowiny,
 • zastupjarjow Serbow pówołaś do a wótwołaś z gremijow resp. nomiměrowaś  a pšawidłownje pśiwześ rozpšawy wó jich źěłaboscí,
 • wobzamknuś źěłowe pórědy zastojnstwa a institucijow w nosaŕstwje Domowiny, gaž toś te wustawki nic drugego njepóstajaju,
 • pówołaś a wótwołaś wjednikow institucijow w nosaŕstwje Domowiny,
 • pówołaś a wótwołaś jadnarja a zastupujucego jadnarja Domowiny.
  ...