Zwězkowe pśedsedaŕstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 9
Zestawa a nadawki Zwězkowego pśedsedarstwa

(1) Zwězkowe pśedsedarstwo ma až do 30 cłonkow. Wólbna doba trajo styri lěta.

...

(6) Zwězkowe pśedsedarstwo ma slědujuce nadawki:

a. rozsuźiś wó pšašanjach běžnego źěła Domowiny mjazy głownyma zgromaźinoma,

b. póstajiś śěžyšća źěłabnosći a rědowaś zawězujuce zagronitosći za zwopšawźenje nadawkow,

c. pśiwześ pšawidłownje rozpšawy pśedsedarja a prezidiuma Domowiny,

d. póstajiś zagronitosći a nadawki prezidiuma,

e. rědowaś wobsejźeństwo a finance Domowiny,

f. pśiwześ a wobzamknuś financne a góspodarske plany a rozpšawy,

g. wutwóriś źěłowe wuběrki,

h. pśiwześ rozpšawy głownego jadnarja wó źěle zastojnstwa Domowiny a póstajiś śěžyšća źěła zastojnstwa,

i. póstajiś śěžyšća źěłabnosci Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

j. pśiwześ rozpšawy wjednikow Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

k. nachylnje pśiwześ nowe towaristwa do Domowiny,

l. nachylnje rozsuźiś wó nosaŕstwach dalšnych institucijow abo wótźělenjow pód kšywom Domowiny,

m. zastupnikow Serbow pówołaś do a wótwołaś z gremijow resp. nomiměrowaś a pšawidłownje pśiwześ rozpšawy wó jich źěłaboscí,

n. wobzamknuś źěłowe pórědy Domowinskego zastojnstwa a Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

o. pówołaś a wótwołaś wjednikow Domowinje pśisłušajucych institucijow a wótźělenjow,

p. pówołaś a wótwołaś głownego jadnarja a jadnarja Domowiny,

q. wobzamknuś wuznamjenjeńske pórědy Domowiny, kótarež njejsu wobstatk toś tych wustawkow, a wóliś cłonkow mytowańskego wuběrka.

...