Stojnišćo 17. głowneje zgromaźiny Domowiny k aktualnym wuwiśam w brunicowej politice

Domowina pomina sebje wóspjetnje, až njedejali se južo žedne jsy w serbskem sedleńskem rumje dla wudobywanja brunice wótbagrowaś a až dej se dalšne wudobywanje brunice na srjejźny cas zakóńcyś. Sakske kněžarstwo pak jo rozšyrjenju wugloweje jamy Wochozy II pśigłosowało. Pó tom ma se 1600 wobydlarjow Rownego, Mułkec, Trjebinka a Slěpego pśesedliś. Njewěstosć wokoło pśedaśa wuglowego góspodarstwa pśez koncern Vattenfall a aktualna iniciatiwa góspodarskego ministarja Gabriela wó reducěrowanje wuglikowego dioksida pśinjasu njewěstosć, kótaraž se wótegrajo na kśebjaśe wót wótbagrowanja pótrjefjonych serbskich a nimskich wobydlarjow. Domowina pomina sebje jěsne wujasnjenje pśichodneje wugloweje politiki we Łužycy. W paźe dalejwjeźenja Wochoskeje jamy matej se wobzamknjonej zakładnej dogronje w zajmje serbskich nastupnosćow a socialneje wěstosći pótrjefjonych spušćobnje doźaržaś.

Haslow, dnja 28.03.2015

delegaty 17. głowneje zgromaźiny Domowiny