Pressemeldungen

póndźelu, 22.04.2024 

  • 17:00 hodź. “Wjesoła póndźela” na Póstowym naměsće w Budyšinje, serbska moderacija: jednaćelka Judit Šołćina a nawodnica RCW dr. Beata Brězanowa, Rěčny centrum WITAJ so z…
Weiterlesen

Přihoty za přichodny mjezynarodny folklorny festiwal su zahajene. Minjeny pjatk je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny nowy přihotowanski wuběrk festiwala schwaliło. W tutym skutkuja předsyda…

Weiterlesen

Co maju ludowe kupki Łemkow, Serbow a Frizow, Ladinarjow, Pomakow a Turk-Mešetow zgromadnego? Jich zastupnice a zastupniki pśisłušaju narodnym mjeńšynam, kenž njamaju daniž swójskego stata, daniž…

Weiterlesen

Přihoty za přichodny mjezynarodny folklorny festiwal su zahajene. Minjeny pjatk je Zwjazkowe předsydstwo Domowiny nowy přihotowanski wuběrk festiwala schwaliło. W tutym skutkuja předsyda…

Weiterlesen

Čłonojo kubłanskeje dźěłoweje skupiny FUEN su so lětsa w stolicy Finskeje ze sposrědkowanjom mjeńšinoweje rěče w zakładnej šuli zaběrali. Ze stron Serbow wobdźělištaj so Domowinska referentka za…

Weiterlesen

póndźelu, 15.04.2024

  • 14:00 hodź. składnostnje 75. narodnin gratuluja Manfredej Hermašej w Rownom předsyda Domowiny Dawid Statnik, županka Diana Maticowa a dalši

wutoru, 16.04.2024 

  • 10:00 hodź.…
Weiterlesen

Zwjazkowe předsydstwo je pjatk, 12.4.2024, w Delnjoserbskim internaće w Choćebuzu wuradźowało. Z tym wostanje swojemu jednanskemu porjadej swěrne a pućuje po župnych teritorijach. Minjene wuradźowanje…

Weiterlesen

Za tydźeń maće móžnosć, sej serbske filmy a samo serbsku premjeru w kinje wobhladać.

Srjedu 17.04.2024 w 16:00 hodź. budźe w ramiku 36. Filmoweho festiwala Drježdźany wječork serbskich krótkofilmow…

Weiterlesen

Wuradźujemy w Choćebuzu

Wutrobnje přeprošamy na přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, kotrež budźe pjatk, 12.04.2024 w 18.00 hodź. w Delnjoserbskim internaće w Choćebuzu.

Na…

Weiterlesen

Na zwučene wašnje móža dźěći a młodostni (hač do 24 lět) kolekcije jejkow za wubědźowanje zapodać.

Wotedać móžeće kolekcije z dwěmaj wudutymaj kokošacymaj jejkomaj (swójske kreacije, swójbne a…

Weiterlesen

sobotu, 23.03.2024 

  • 9:30 hodź., wotewrjenje jutrowneho seminara Młodźiny europskich narodnych skupin (MENS) a młodźinskeho towarstwa Pawk w Budyskim Serbskim muzeju, tema: prawa narodnych mjeńšinow…
Weiterlesen

Prěni raz wotměje so wot 03.04. do 05.04.2024 serbski koparski camp a to na třoch městnach: w Njebjelčicach, Ralbicach a w Chrósćicach. Serbske šulske towarstwo z.t. (SŠT) koparski camp w kooperaciji…

Weiterlesen