Pressemeldungen

 

07.01.2024                dźiwadło “Alojs mobilizuje” w Radworju

12.1.-24.02.2024       wustajeńca wo narodnych drastach na dwórnišću w Radworju

27.01.2024                wječorny Ptači kwas SLA…

Weiterlesen

 

sobotu, 02.12.2023 

  • 14.00 - 20.00 hodź., adwentne popołdnjo w šulskim muzeju “K. A. Kocor” w Stróži z paslenjom a zabawu, zarjadowar: towarstwo “Radiška z.t.”, Jana Pětrowa 

njeźelu,…

Weiterlesen

Pśisamem 60 dnjow su Zorjaki w swójom “gnězdźe” w Dešnje južo pilne. Wšednje tam intensiwnje dolnoserbšćinu wuknu. A luź njeby wěrił, kak wjelicnje to gótuju. Pśi tom jo jich motiwacija – swójo…

Weiterlesen

ponjeźele, 27.11.2023 

  • zeger 18:00 (online), “Stawne blido: wjas” - “Stammtisch: Dorf”, tema: cesny amt, wobźělijo se: Karin Tšukowa 
  • 10:00 hodź., posedźenje prezidija “Dnja Saksow” w Zebnicy…
Weiterlesen

Na swojej dźensnišej hłownej zhromadźiznje župy “Michał Hórnik” Kamjenc w Chróšćan “Jednoće” wolachu delegaća nowe župne předsydstwo. Tak bu dotalna županka Diana Wowčerjowa z 51 hłosami – a z…

Weiterlesen

Rěčny centrum WITAJ njewuwiwa jenož serbski wučbny material, ale wudawa tež časopisy a přewodźa dwurěčne kubłanje na zakładźe wědomostnych dopóznaćow. Nimo toho pak sobudźěłaćerjo tež při wšelakich…

Weiterlesen

Nowe “myto za hospodarstwo”

Hižo w zašłej legislaturnej periodźe Zwjazkoweho předsydstwa (ZP) je so ideja zrodźiła, hospodarske předewzaća za swój angažement při wužiwanju serbskeje rěče mytować.…

Weiterlesen

wutoru, 21.11.2023 

  • 19:00 hodź. nazymski koncert chóra Meja w šulskej awli w Pančicach-Kukowje 

srjedu, 22.11.2023  

  • 16:00 hodź. hłowna a wólbna zhromadźizna župy “Michał Hórnik” w…
Weiterlesen

Minjeny pjatk zetka so referent Domowiny, Clemens Škoda ze čłonku towarstwa SAL (Societas Amicuum Liberec) a zdobom hłownej projektnej zamołwitej za Serbske kulturne lěto 2019/2020 (inof. 2019-2023)…

Weiterlesen

Přeprošamy zajimčow a zajimcow na přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, kotrež budźe pjatk, 17.11.2023 w 18.00 hodź. na žurli Kulturneje fabriki we Wojerecach.

Na dnjowym porjedźe…

Weiterlesen

póndźelu, 13.11.2023 

- 18:00 hodź. zetkanje a wuhódnoćenje ze zastupjerjemi dworow, kotrež su so na lětušim festiwalu wobdźělili, w Chrósćicach, wobdźěli so: Katharina Jurkowa 

wutoru, 14.11.2023 

Weiterlesen

Na swojim dźensnišim posedźenju je so prezidij Domowiny mjez druhim z přihotom přichodneho schadźowanja zwjazkoweho předsydstwa (ZP) zaběrał, kotrež budźe 17. nowembra 18.00 hodź. w Kulturnej fabrice…

Weiterlesen