WITAJĆE - WITAJŚO - WELCOME BETWEEN THE SEAS!

EUROPEADA su europske mejstaŕstwa awtochtonych narodnych mjeńšynow, kótarež se wót FUEN w zgromadnem źěle z gósćinaŕskeju mjeńšynu wótpowědnego turněra organizěruju.
Prědna Europeada jo se wótměła pla Retoromanow w kantonje Graubünden w Šwicaŕskej, druga w juniju 2012 pla Serbow we Łužycy a tśeśa wót 18. až do 25. junija 2016 w Pódpołdnjowem Tirolu.
Stwórta Europeada w Korutańskej jo pópšawem za junija 2020 planowana była, jo se pak dla krize wokoło koronawirusa na 2021 a pózdźej na 2022 pśesunuła.

Lětosna Europeada wótmějo se wót 28. junija do 7. julija 2024 w nimsko-dańskem pśigranicnem kraju.