SERBSKE MUSTWO - žeńske

Pśigóty mustwow pśewzeju cesnoamtske trenarje a wjedniki mustwow z Dolneje a Górneje Łužyce.

Serbske Mustwo – žeńske

Pětr Bejmak – trenar
Handrij Rachela – kotrenar
Jadwiga Rychtarjowa – wjednica mustwa