Cłonkojstwo

Z wustawkow Domowiny:

Art. 3 Cłonkojstwo

(1) Cłonki Domowiny mogu byś pśirodne a juristiske wosoby, pšawozamožne a njepšawozamožne serbske towaristwa, župy, zjadnośeństwa, drustwa a zgromaźeństwa (dalej towaristwa) ze sedłom w serbskem sedleńskem rumje, kotarež wustawki Domowiny pśipoznawaju. Pśirodnym cłonk Domowiny jo kuždy sobucłonk Domowinje pśisłušajucych towaristwow.

(2) Pšosba towaristwa a pśiirodneje wosoby wo pśistup k Domowinje ako kšywowemu zwězkoju ma se pisnje zwězkowemu pśedsedarstwoju zapodaś. ...

Pśizjawjenski formular za download: