Woglědaŕska informacija - zastupnicki

(Změny pśewóstajone)

Pśedpśedank za wšykne zarědowanja wótmějo se wót 07.06.2023 do inkluziwnje 30.06.2023.

 


zarědowanje stwórtk
w Nimsko-Serbskem ludowem źiwadle w Budyšynje:

Pśedpśedank:
dorosćone: 15,00 euro
pónižujo se *: 10,00 euro

Wjacorna kasa:
dorosćone 20,00 euro
pónižujo se *: 14,00 euro
Źiśi do 6 lět: lichy zastup

- pśedpśedank a skazanki kórtkow za zarědowanje stwórtk:
pśi źiwadłowej kasy Nimsko-Serbskego ludowego źiwadła,
tel. 03591 / 584225
 


zarědowanje pětk
w Hochozy:

Pśedpśedank: 10,00 euro
Wjacorna kasa: 15,00 euro
Źiśi až do 16 lět: dermotny zastup

Pśedpśedawarnje za zarědowanja w Hochozy:
- Serbska kulturna informacija LODKA, August-Bebelowa droga 82, 03046 Chóśebuz / Chóśebuz, Tel.: 0355 485 76 mejlka: stiftung-lodka@sorben.com
- turistiska informacija „Picnjański kraj“, wiki 1, 03185 Picnjo, Tel.: 035601 8150, mejlka: tourismus@peitz.de
- Minimarkt Hildegard Zeumke w Hochozy

zarědowanje sobotu w Chrósćicach::

(Tiket wót soboty płaśi teke njeźelu.
Programy se zachopiju zeger 15.00)

Pśedpśedank
dorosćone: 20,00 euro
znižyjo *: 10,00 euro

Wjacorna kasa:
Dorosćone: 25,00 euro
znižyjo *: 15,00 euro
Źiśi do 6 lět: lichy zastup

Pśedpśedawanišća za zarjadowanja w Chrósćicach:
- Serbska kulturna informacija Budyšyn, Postowe naměsto 2, 02625 Budyšyn, Tel.: 03591 42105, e-mail: stiftung-ski@sorben.com
- kwětkowy wobchod, głowna droga 1, 01920 Ralbicy
- casnikaŕski mejstaŕ Jürgen Neck, Hórnikowa droga 39, 01920 Chrósćicy
 


zarědowanje njeźelu
w Chrosćicach

žeden pśedpśedank

dorosćone: 10,00 euro
pónižujo se *: 5,00 euro
Źiśi do 6 lět: liche

 


Rabat:
* płaśi za źiśi 6 - 16 lět, śěžkobrašne, studenty, wuknjeńce (ma se dopokazaś)
- zastup za luźi ze śěžkobrašnymi (znamuško B) płaśi 20,00 € w VVK a 25,00 € pśi wjacornej kasy. Pśewóźaŕska wósoba dostanjo dermotny tiket k tomu.
- Swójźbna kórtka: Źiśi maju dermotny zastup (jano po pśedpołoženju familijowego pasa)
- Tiket za cały kóńc tyźenja njedajo.
Zastupne kórtki za wšykne programy Mjazynarodnego folklornego festiwala móžośo pśi jadnotliwych wjacornych kasach sebje kupiś.
Kórty za wótwórjeński program stwórtk zeger 19.30 zeger na głownem jawišću Nimsko-Serbskego ludowego źiwadła Budyšyn su jano tam pśi kasy na pśedań.
Pšosym źiwajśo na wótwórjeńske case potrjefjonych pśedpśedanišćow.
(Wšykne płaśizny, pódaśa mimo garantěrowanja.)