Protokole pósejźenjow Zwězkowego pśedsedaŕstwa

How namakajośo protokole pósejźenjow Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny we wólbnej perioźe 2021 – 2025

Download ako PDF:

protokol 16. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 12.04.2024

protokol 15. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 02.02.2024

protokol 14. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 17.11.2023

protokol 13. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 22.09.2023

protokol 12. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 12.07.2023

protokol 11. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 12.05.2023

protokol 10. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 17.03.2023

protokol 9. (rědnego) posejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 27.01.2023

protokol 8. (wurědnego) posejźenja Zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 13.01.2023

protokol 7. (rědnego) posejźenja Zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 25.11.2022

protokol 6. (rědnego) pósejźenja zwěkowego pśedsedaŕstwa pětk, 23.09.2022

protokol 5. (rědnego) pósejźenja zwěkowego pśedsedaŕstwa pětk, 20.05.2022

protokol 4. (rědnego) pósejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 25.03.2022

protokol 3. (rědnego) pósejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 28.01.2022

protokol 2. (rědnego) pósejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 19.11.2021

protokol 1. (rědnego) pósejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa pětk, 24.09.2021

protokol konstituěrujucego pósejźenja zwězkowego pśedsedaŕstwa sobotu, 19.06.2021