Motiwatorojo za serbsku rěc w Dolnej Łužycy/ Sprachmotivatoren in der Niederlausitz

Iben Lottra

motiwatoŕka za serbsku rěc w Dolnej Łužycy/
Motivatorin für die Niederlausitz
tel. 0355 48576-435
iben.lottra@domowina.de


Joachim Jurenc
motiwatoŕ za serbsku rěc w Dolnej Łužycy
Motivator für die niedersorbische/wendische Sprache in der Niederlausitz

joachim.jurenc@domowina.de