Motiwatorojo za serbsku rěc w Dolnej Łužycy/ Sprachmotivatoren in der Niederlausitz

Iben Lottra

motiwatoŕka za serbsku rěc w Dolnej Łužycy/
Motivatorin für die Niederlausitz
tel. 0355 48576-435
iben.lottra@domowina.de


Oleg Derepasko
motiwatoŕ za serbsku rěc w Chóśebuzu a wokolinje
Motivator für die niedersorbische/wendische Sprache in und um Cottbus
oleg.derepasko@domowina.de


Joachim Jurenc
motiwatoŕ za serbsku rěc w Dolnej Łužycy
Motivator für die niedersorbische/wendische Sprache in der Niederlausitz