Lubi młodostni ze serbskich klubow, towarstwow a iniciatiwow dwurěčneje Łužicy!

Witam was na stronje za serbske młodźinske dźěło!

Jako młodźinska referentka steju wam rady zaso k dispoziciji. Maće-li prašenja, trjebaće podpěru abo pokiwy, napisajće abo zazwońće rady na mnje:

Virginia Hanuzowa
tel. 03591 550424 abo 0152 36241635
virginia.hanuzowa@domowina.de

Dócpějomna sym w Budyskim Serbskim domje
wot póndźele do pjatka, wot 8.00 do 14.30 hodź.
a srjedu wot 12.00 do 18.30 hodź.