Związek Serbołużyckich Rzemieślników i Przedsiębiórców

Towarzystwo jest zjednoczeniem serbołużyckich rzemieślników i przedsiębiorców, które wspiera rozwój środków infrastruktury, do którego też należy moralno-kulturowe wspracie swoich członków jak i też serbołużyckich kulturalnych i kształcących projektów. Towarzystwo jest politycznie i wyznaniowo niezależne.