Svaz lužickosrbských podnikatelů a živnostníků z. t.

Svaz lužickosrbských podnikatelů a živnostníků z.t.

- sdružuje lužickosrbské podnikatele a živnostníky,
- podporuje opatření pro vývoj infrastruktury
- poskytuje intelektuální a kulturní pomoc svým členům jakož i lužickosrbským kulturním a vzdělávacím projektům
- je politicky a konfesionálně nezávislý.