Pressemeldungen

Póndźelu, 17.1., nawječor je předsyda Domowiny, Dawid Statnik, z nawodami župow a nadregionalnych towarstwow wo dalšim wobchadźenju z wustawkami třěšneho zwjazka wuradźował. Loni bě hłowna…

Read more

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Read more

Positive Bilanz für Kampagne „Sorbisch? Na klar.“

(Gemeinsame Pressemitteilung von Domowina und Sächsischem Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus)

Eine positive Bilanz der bereits…

Read more

Prezidij Domowiny je so srjedu, 12.1., wječor prěni raz lětsa schadźował. Čłonojo a poradźowarjo gremija su so přewažnje digitalnje wobdźělili, třo běchu po reguli 2G+ (šćěpjeni a testowani) na…

Read more

Póndźelu, 10.1., zetka so kulturny wuběrk Domowiny k prěnjemu razej w nowej wólbnej dobje. Wo wuslědkach informuje Clemens Škoda, kulturny referent třěšneho zwjazka, po wuradźowanju gremija, kotrež su…

Read more

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com . Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Read more

Link: Download jako MP3

Lube pśisłuchaŕki, lube pśisłucharje,

w srjejźišću gódownego pósołstwa jo gółe. Z kuždym nowonaroźonym cłowjekom se nowe glědanje na swět zachopina. Spěchowanje dorosta…

Read more

Pokazka: Download jako MP3

W srjedźišću hodowneho poselstwa je dźěćo. Z kóždym nowonarodźenym čłowjekom so nowy wid na swět započina. Spěchowanje dorosta njerěka, zo chcemy sej takrjec nowych ludźi…

Read more

Link:Download als MP3

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde unseres sorbischen Volkes, liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Lausitz und im Rest der Welt,

im…

Read more

 

Serbske šulske towarstwo a Domowina so z wosebitym hodownym postrowom podpěraćelam serbskeho kubłanja dźakujetej

Serbske šulske towarstwo (SŠT) a Domowina stej lětsa wosebity hodowny postrow…

Read more