Pressemeldungen

póndźelu, 17.06.2024 

  • 15:00 hodź. dźěłarnička “Spěchowanje serbšćiny w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty” w Domje tysac hatow w Stróži, zarjaduja jón studenća uniwersity za naslědne…
Read more

 

Ze zakónčenjom tuchwilneje wólbneje doby 2019 – 2024 Sakskeho krajneho sejma skónči so zdobom wólbna doba Rady za serbske naležnosće Swobodneho stata Sakska*.

Tak woli 8. Sakski krajny sejm, kiž so…

Read more

Am 10.06 war der Beratende Ausschuss für Fragen des sorbischen Volkes beim Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) zu Gast in Dešno/Dissen in der Niederlausitz, um sich in…

Read more

 

Wčera bě Poradźowacy wuběrk za prašenja serbskeho ludu při zwjazkowym ministerstwje nutřkowneho a domizny (BMI) z hosćom w Dešnje, zo by so na swojim posedźenju z aktualnym połoženjom serbskeho…

Read more

Čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny (ZPD) wobzamknychu na swojim dźensnišim wuradźowanju w Budyšinje, zonjemóža zastupjerjo gremijow třěšneho zwjazka Domowiny runočasnje funkcionarojo abo…

Read more

póndźelu, 10.06. 

  • 10.00 hodź., posedźenje poradźowaceho wuběrka za prašenja serbskeho ludu po boku Zwjazkoweho ministerstwa nutřkowneho w Dešnje 

srjedu, 12.06.  

  • 15:00 hodź., dźěłowy kruh…
Read more

Kak je Sakski serbski zakoń před 25 lětami nastał? Šulerjo 9. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin pod nawodom swojeho wučerja Damiana Dyrlicha rozmołwjachu so štwórtk, 6.6.24 wo tajkich a podobnych…

Read more

Pjatk nawječor poda so serbske mustwo žonow do Choćebuza, zo by treningowe lěhwo jako přihot lětušeje europeady awtochtonych mjeńšinow přewjedło. Dohromady 14 hrajerkow z Hornjeje, Srjedźneje a…

Read more

Pjatk nawječor poda so serbske mustwo žonow do Choćebuza, zo by treningowe lěhwo jako přihot lětušeje europeady awtochtonych mjeńšinow přewjedło. Dohromady 14 hrajerkow z Hornjeje, Srjedźneje a…

Read more

Přeprošamy wšitkich zajimcow na přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny, kotrež budźe pjatk, 07.06.2024 w 19.00 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu.

Aktualne wuwiće na polu…

Read more

njedźelu, 02.06. 

  • 11:00 hodź.: testowa hra: Serbske mustwo žonow vs. U17 FC Energija Choćebuz w Slepom (02959 Schleife, Am Jahnring 1); informacije poda C. Škoda 

póndźelu 03.06. 

  • statny…
Read more

 

Zhromadna zdźělenka medijam Domowiny a Južnoschleswigskeho wolerskeho zwjazka (SSW), 29.05.2024

Mjeńšina zetka mjeńšinu: We wobłuku informaciskeje jězby wopyta skupina krajneho sejma SSW tutón…

Read more