Pressemeldungen

*dopomnjeśe* Wólbne kopolaki – napominanje na serbski lud

Dnja 1. septembra 2024 wuzwólijo se w Sakskej a dnja 22. septembra 2024 w Bramborskej krajny sejm. Do wólbow maju zwězki a z tym zastupniki…

Read more

wutoru, 20.02.2024 

- 10:30 – 12:00 / 14:00 – 15:30 hodź. Bookii-klub w bróžni Domowinskehu domu we Wojerecach, pod hesłom: rěčeć, natočić, wuspytać (z přizjewjenjom), informacije podatej na…

Read more

W Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć, kulturu a turizm (SMWK) ma so městno

wěcywobdźěłarja (ž/m/d) za jednaćelnju Rady za serbske naležnosće

na njewobmjezowany čas wobsadźić. Dźěłowe městno…

Read more

wutoru, 13.02.2024
• 18:00 hodź. přednošuje Günther Sodan, pčołar a iniciator Šěrachoweho kołopuća w Budyšinku, na temu “Hadam Bohuchwał Šěrach – Přez jeho wědu bu pčołka domjace zwěrjo” na žurli…

Read more

Minjeny štwórtk, 1. februara 2024, je Sakski krajny sejm “Zakoń wo dalewuwiću Powołanskeje akademije Sakskeje na Dualnu wysoku šulu Sakska” (Gesetz zur Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen zur…

Read moreSie haben das ganze Jahr fleißig Ostereier in traditionellen sorbischen Techniken verziert, verschiedene Techniken probiert und ihrer Ansicht nach das schönste Osterei kreiert?! Es ist wieder so…

Read more

Zawěsće sćo cełe lěto pilnje jatšowne jajka pyšnili, se wopytali w tradicionelnych serbskich technikach a něnto sćo narske, lěc jo Wašo jajko snaź nejrědnjejše?! Toś zapódajśo je za wuběźowanje wó…

Read more


Tšojenja zajźonych dnjow a naglědy někotarych kupkow a partajow pógnuwaju Domowinu, se jasnje wugroniś: “Jolic se pšawicaŕska ideologija a kuždyžkuli ekstremizm tolerěrujotej, jo naša towarišnosć a…

Read more


Dnja 1. septembra 2024 wuzwólijo se w Sakskej a dnja 22. septembra 2024 w Bramborskej krajny sejm. Do wólbow maju zwězki a z tym zastupniki zajmowych kupkow móžnosć, politiskim stronam pšašanja we…

Read more

srjedu, 07.02.2024    

  • 9.00 hodź. dźěłowa rozmołwa zastupjerjow Domowiny z jednaćelom TDDK, knjezom Juhnke kaž tež z społnomócnjenej za serbske naležnosće, knjeni Měršowej, zamołwity: P. Brězan 
  • 1…
Read more

Budyšin, 02.02.2024

Na swojim dźensnišim posedźenju su čłonojo Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny rozprawu RCW kaž tež  dźěłowy plan zarjada a RCW schwalili. Nowosć za lěto 2024 je “Myto za młodu…

Read more