Pressemeldungen

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny je na swojim posedźenju dnja 13.01.2023 w Budyšinje štyrjoch rjadnych a třoch zastupowacych čłonow rady Załožby za serbski lud (w dalšim Załožbowa rada) ze Sakskeje na…

Weiterlesen

Přeprošujemy wšitkich zajimcow na prěnje zetkanje pjatk, 9. junija w 17.00 hodź. do Zejlerjoweje bróžnje we Wojerecach, zo bychmy wo programje Domowiny diskutowali.

Za čo trjebamy program? Štó je…

Weiterlesen

Lubi zajimowani a lubowarjo filma,

wutrobnje přeprošamy Was na filmowy festiwal „Neiße-Nysa-Nisa 2023“ do Budyskeho Kamjentneho domu. Mjezynarodny filmowy festiwal wotměwa so kóžde lěto na…

Weiterlesen

Cesćone kněni a kněze,
pśepšosyjomy was wutšobnje na wótwórjeńske zarědowanje našogo literarnego wuběźowanja

PŚIJAŚELE-PISMIKI-PROMINENTNE,

kótarež se wótmějo ponjeźele, dnja 22.05.2023 zeger 10.00…

Weiterlesen

Wčera popołdnju přepoda Sakski nutřkowny minister Armin Schuster zdźělenku wo spěchowanju we wysokosći 144.300 eurow za lětsa a 146.400 eurow za lěto 2024 serwisowemu běrowej za serbsku rěč w…

Weiterlesen

Choćebuscy šulerjo na ekskursiji w Hornjej Łužicy

Wjace hač 70 šulerkow a šulerjow 8. lětnika Delnjoserbskeho gymnazija pobychu wčera w Budyšinje, zo bychu serbske institucije zeznali. Serbski dom…

Weiterlesen

Sakski statny minister nutřkowneho, Armin Schuster (SMI), wopyta póndźelu, 15.05.2023 wot 16:15 hodź. Domowinu we Wojerecach / Wojerecy. Přičina je přepodaće zdźělenki wo dalšim spěchowanju za…

Weiterlesen

Zwjazkowe předsydstwo Domowiny (ZP) je na swojim posedźenju dnja 12.05.2023 w Budyšinje schwaliło namołwu k zapodaću kandidatnych namjetow za wuzwolenje 4. serbskeho naměstnika do Załožboweje rady.…

Weiterlesen

 

Přichodne posedźenje zwjazkoweho předsydstwa Domowiny wotměje so pjatk, 12. meje  w 19.30 hodź. na žurli Budyskeho Serbskeho domu.

Na dnjowym porjedźe steja na přikład rozmołwa z direktorom Załožby…

Weiterlesen