Pressemeldungen

Der Bundesvorstand der Domowina, des sorbischen Dachverbandes tagte am Freitag in der Kulturfabrik in Hoyerswerda/Wojerecy. Zu Beginn der Beratung am Freitag begrüßte der Vorsitzende Dawid Statnik,…

Weiterlesen

Zwjazkowe předsydstwo (ZP) Domowiny je na swojim posedźenju pjatk, 27.1., wječor w Kulturnej fabrice we Wojerecach wobzamknyło, wutworić na zakładźe płaćiweho jednanskeho porjada nachwilny dźěłowy…

Weiterlesen

Přichodna EUROPEADA mjeńšinow wotměje so w lěće 2024 w němsko-danskim pomjeznym kraju blisko Flensburga. Rady chcemy so tam ze serbskim žónskim koparskim mustwom wobdźělić a za to trjebamy a pytamy…

Weiterlesen

Krutej zdónkaj spěchowanja serbskeho jutrowneho nałožka debjenja jejkow mataj lětsa jubilej. Nimo 30. Serbskich jutrownych wikow, kotrež wotměja so 4. a 5. měrca 2023 w Serbskim domje w Budyšinje,…

Weiterlesen

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com.

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Weiterlesen

Na dźensnišim wurjadnym posedźenju zaběraše so prezidij z přihotami na přichodne posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa, kotrež přewjedźe so pjatk, 27. januara, we Wojerecach.  Nimo hospodarskeho plana za…

Weiterlesen

Na wurjadnym posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny pjatk wječor w Budyšinje wuzwolichu čłonojo štyrjoch rjadnych zastupjerjow Sakskeje za załožbowu radu legislaturneje periody 2023–2027.…

Weiterlesen

Štwórtk zetkachu so zastupjerjo Domowiny z wyšim měšćanostu Budyšina, Karstenom Vogtom. Bě to zdobom prěnja dźěłowa rozmołwa po wólbach měšćanosty. Přitomni rozmołwjachu so mj. dr. wo wučbje…

Weiterlesen

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com .

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Weiterlesen

Na přeprošenje zwjazkoweho prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera wobdźěli so předsyda Domowiny Dawid Statnik, dnja 10.01.2023 na nowolětnym přijeću w hrodźe Bellevue w Berlinje. Zhromadnje ze swojej…

Weiterlesen

Dnja 13.01.2023 woli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny serbskich zastupjerjow ze Sakskeje do Załožboweje rady Załožby za serbski lud za wólbnu dobu 2023 do 2027. 

Kandidatki a kandidaća předstaja so…

Weiterlesen

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Weiterlesen