Pressemeldungen

Na prědnem literarnem wuběźowanju župy Dolna Łužyca jo se 26 a awtoŕkow a awtorow z dogromady 57 pśinoskami wobźěliło. Z toś tych jo se 23 dolnoserbskich, 33 nimskich a jaden dwójorěcny tekst…

Weiterlesen

Na prědnem literarnem wuběźowanju župy Dolna Łužyca jo se 26 a awtoŕkow a awtorow z dogromady 57 pśinoskami wobźěliło. Z toś tych jo se 23 dolnoserbskich, 33 nimskich a jaden dwójorěcny tekst…

Weiterlesen

Do diskusije: nacerjenje programa Domowiny

Pó intensiwnej, wěcej ako połlětnej fazy diskusijow jo "programowa komisija" pód nawjedowanim cłonka zwězkowego pśedsedaŕstwa Damiana Dyrlicha prědne…

Weiterlesen

27.2.2024

Na swojim dźensnišim zetkanju je prezidij Domowiny stejišćo k rozšěrjenju naprawow Europskeje charty regionalnych abo mjeńšinowych rěčow wobzamknył. W tutym zasadźuje so Domowina mjez…

Weiterlesen

Paralelnje do wólbneje periody Bramborskego krajnego sejma se wuzwólijo Bramborska rada za serbske nastupnosći. Wó wólby toś teje póstara se wuzwólowaŕski wuběrk.

Wšykne zajmce a wšykne zajmce na…

Weiterlesen

*dopomnjeśe* Wólbne kopolaki – napominanje na serbski lud

Dnja 1. septembra 2024 wuzwólijo se w Sakskej a dnja 22. septembra 2024 w Bramborskej krajny sejm. Do wólbow maju zwězki a z tym zastupniki…

Weiterlesen

wutoru, 20.02.2024 

- 10:30 – 12:00 / 14:00 – 15:30 hodź. Bookii-klub w bróžni Domowinskehu domu we Wojerecach, pod hesłom: rěčeć, natočić, wuspytać (z přizjewjenjom), informacije podatej na…

Weiterlesen

W Sakskim statnym ministerstwje za wědomosć, kulturu a turizm (SMWK) ma so městno

wěcywobdźěłarja (ž/m/d) za jednaćelnju Rady za serbske naležnosće

na njewobmjezowany čas wobsadźić. Dźěłowe městno…

Weiterlesen

wutoru, 13.02.2024
• 18:00 hodź. přednošuje Günther Sodan, pčołar a iniciator Šěrachoweho kołopuća w Budyšinku, na temu “Hadam Bohuchwał Šěrach – Přez jeho wědu bu pčołka domjace zwěrjo” na žurli…

Weiterlesen

Minjeny štwórtk, 1. februara 2024, je Sakski krajny sejm “Zakoń wo dalewuwiću Powołanskeje akademije Sakskeje na Dualnu wysoku šulu Sakska” (Gesetz zur Weiterentwicklung der Berufsakademie Sachsen zur…

Weiterlesen