2011

Tangqiao Community Folk Arts Troupe
CHINA
china

Üsküdar Folk Dance Associatian
TURKEY

KINCSÖ Folk Ensemble
SLOVAKIA

Zespół Regionalny "Kliszczacy"
POLAND

Grupa Folklorystyczna PANESZKA
POLAND

Zespół Pieśni i Tańca “ŁASTIWOCZKA”
z Przemkowa
POLAND

Folklore Ensemble Šińava
SLOVAKIA

...weitere/other:

"Lotusensemble"
VIETNAM-GERMANY

Dujerska kapała JABLONEČANKA a
Folklorny ansambl FURIANT

CZECH REPUBLIK

Lidova muzika z Chrastu
CZECH REPUBLIK

... und die Initiatoren /and the initiators
Up you experience each case on the stage also this time again those native culture groups, which brought the  festival 1995 into being: 


Die Sorbische Tanzgruppe Schmerlitz 
The Sorbian dancing group Schmerlitz
Internet: www.schmerlitz.deDas Sorbische Dorfensemble Höflein  
The Sorbian village ensemble Höflein
Internet: www.wudwor.de

... a dalši wuhotowarjo programow z Łužicy
... und folgende weitere Gruppen aus der Lausitz
....and following groups from Lusatia:

 

Serbska folklorna skupina/
Sorbische Folkloregruppe "SPRJEWJAN"

 

Serbska rejwanska skupina Ćisk/
Sorbische Volkstanzgruppe Zeißig e.V.

Tradiciske towarstwo
Traditionsverein Elsterland-Bergen e.V.

Rejowanska skupina "Stara lubosć" z.t./
Volkstanzkreis "Alte Liebe" e.V.

Serbski folklorny ansambl Slepo z.t.
Sorbisches Folkloreensemble Schleife e.V.

"Słowjanske barwy"
"Slawische Farben"

Serbski ludowy ansambl Budyšin
Sorbisches National-Ensemble Bautzen

Dujerska kapała "Chrósčanscy muzikanća" /
Blaskapelle "Crostwitzer Musikanten "

SG Sněhowka

"Die Folksamen"


Program dorosta 9.7.2011, 15.00 hodź. na Krawčikec dworje/
Programm der Nachwuchskünstler am 9.7.2011, 15.00 Uhr in Crostwitz:

SZŠ Chrósćicy/SG Crostwitz
SZŠ Ralbicy/SG Ralbitz
SZŠ Worklecy/SG Räckelwitz
SZŠ Budyšin/SG Bautzen