Pressemeldungen

Składnostnje 250. posmjertnin H. B. Šěracha wotkryje so njedźelu, 2. apryla 2023, w 14.00 hodź. pomjatna tafla při cyrkwi w Budyšinku. Porěča mjez druhim Udo Wićaz, Budyski krajny rada, Dawid Statnik,…

Read more

Předsyda Domowiny Dawid Statnik witaše srjedu, 29.03.2023,  župana a županki Domowinskich župow kaž tež předsydki a předsydow nadregionalnych čłonskich towarstwow na rozmołwu w Serbskim domje w…

Read more

Wutoru, 28. měrca 2023, přeprosy Sakske zastupnistwo w Praze pod nawodom Josefiny Ofneroveje na přijeće do nalěća do Łužiskeho seminara.

Ze stron Domowiny wobdźělištaj so jednaćelka Domowiny Judit…

Read more

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow wita rozšyrjenje winowatosćow z Europejskeje charty regionalnych abo mjeńšynowych rěcow, kenž jo Bramborski kabinet źinsa wobzamknuł.

Dawid Statnik, pśedsedaŕ…

Read more

70.wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodźinu 2023 (do 24 lět)

- Preměruja so 4 znate serbske techniki z tradicionelnymi mustrami a z tradicionelnymi

gratami zhotowjene…

Read more

-  Es werden prämiert die 4 sorbischen Verziertechniken mit traditionellen Mustern und mit traditionellem Handwerkszeug gefertigt (Wachsbatiktechnik - einfarbig und mehrfarbig, Wachsbossiertechnik-…

Read more

Leńka Thomasowa z Budyšina je nowa županka župy "Jan Arnošt Smoler" Budyšin. Ju wuzwolichu delegaća na swojej hłownej zhromadźiznje sobotu w Budyšinje. Nowa městožupanka je Borbora Felberowa z…

Read more

Připóznaće Serbow jako „indigeny lud“ po ILO-konwenciji 169 njeby nam nakuzłało politiske samopostajowanje a awtonomiju. Štóž so z wotpowědnymi ultimatami na politiku a medije wobroća, agěruje…

Read more

Prošu wobkedźbujće tež centralny serbski kalender załožby/SKI za informacije a zapodaće (wosebje wšěch kulturnych) terminow: https://kalendar.sorben.com

Jeli chceće terminy z wobłuka župow abo…

Read more