Přehlad wobzamknjenjow rjadnych a wurjadnych posedźenjow Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny/
Pśeglěd wobzamknjenjow rědowych a wurědnych pósejźenjow Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny

 

Download jako PDF:

1. Přehlad wobzamknjenjow rjadnych a wurjadnych posedźenjow ZP wot 20. Hłowneje zhromadźizny Domowiny/
Pśeglěd wobzamknjenjow rědowych a wurědnych pósejźenjow ZP wót 20. Głowneje zgromaźiny Domowiny

2021-2025


2. Přehlad wobzamknjenjow rjadnych a wurjadnych posedźenjow ZP wot 18. Hłowneje zhromadźizny Domowiny/
Pśeglěd wobzamknjenjow rědowych a wurědnych pósejźenjow ZP wót 18. Głowneje zgromaźiny Domowiny

2017-2021


3. Přehlad wobzamknjenjow rjadnych a wurjadnych posedźenjow ZP wot 16. Hłowneje zhromadźizny Domowiny/
Pśeglěd wobzamknjenjow rědowych a wurědnych pósejźenjow ZP wót 16. Głowneje zgromaźiny Domowiny

2013-2017

(Wobzamknjenja su w rěcnej wersiji swójogo wobzamknjenja dokumentěrowane./ Die Beschlüsse sind in der Sprachversion ihres Beschlusses dokumentiert./ The resolutions are just in Upper Sorbian language available.)