Wupisanje dźěłowych městnow | Wupisanje źěłowych městnow | Stellenausschreibungen

W zarjedźe Domowiny ma so jako zastup za staršiski čas městno

kubłanskeje referentki za młodźinu/
kubłanskeho referenta za młodźinu

wobsadźić.

Pytana je kreatiwna a angažowana wosobina, kotraž zamóže wobsahowje a organizatorisce koordinować a zajimcow do zhromadnych projektow wjazać.

Dźěłowe wobłuki

- koordinowanje poskitkow w ramiku dźěćaceje a młodźinskeje pomocy po SGB VIII

- koncepcionelne wuwiwanje a přewjedźenje projektow na polu kubłanja

- wutworjenje poradźowanskich poskitkow za serbsku młodźinu

- sobuskutkowanje w gremijach młodźinskeje pomocy

- kwalitny management a naprawy k skutkownemu škitej dźěći a młodostnych

Wuměnjenja za přistajenje

- pedagogiske, socialnopedagogiske abo za dźěłowy wobłuk přirunajomne wukubłanje

- ertne a pisomne wobknježenje serbšćiny

- kmanosć samostatneje dźěławosće, zwólniwosć zasadźenja a fleksibelnosć

- jězbna dowolnosć

Dźěłowy wobjim wučinja 30 hodźin tydźensce. Mzda płaći so po TV-L.

Dźěłowe městno je Budyšin. Teritorij dźěławosće je sydlenski rum Serbow w Sakskej.

Na požadanje ćežkozbrašenych so při jenakich kmanosćach prěnjotnje dźiwa.

Smy Waš zajim zbudźili? Jeli haj, požadajće so prošu ze swojimi dospołnymi podłožkami pola jednaćela Domowiny:

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Judit Šołćina

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

sekretariat(at)domowina.de

Dalše informacije tež pod www.domowina.de.