22. Głowna zgromaźina/Hłowna zhromadźizna Domowiny | 22. Hauptversammlung der Domowina

fota: Jurij Helgest